Підписатись
Наталія Приходькіна
Наталія Приходькіна
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України
Підтверджена електронна адреса в umo.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання технології "переверненого навчання" у професійній діяльності викладачів вищої школи
НО Приходькіна
Науковий вісник Ужгородського аціонального університету: Серія: "Педагогіка …, 2014
532014
Педагогічні умови реалізації гендерного підходу у фаховій підготовці студентів гуманітарних спеціальностей
НО Приходькіна
спец. 13.00. 04 «Теорія та методика професійної освіти, 2009
382009
Компетенція, компетентність, медіакомпетентність: аналіз термінології
НО Приходькіна
Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки, 80-88, 2017
152017
Медіаосвіта учнів у шкільництві англомовних країн
НО Приходькіна
Крок, 2020
132020
Поняття" ґендер" та його місце у розвитку сучасного соціогуманітарного знання
Ю Польська, М Голубєва, Н Приходькіна
132008
Using of social media in school management: experience of Ukraine and United States of America
N Prykhodkina, T Makhynia
Educational Dimension 3, 181-198, 2020
82020
Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи …
ЗВ Рябова, ІІ Драч, НО Приходькіна, ВВ Дивак, ВА Рябов
ТОВ" Альфа-реклама", 2014
72014
Тенденції розвитку медіаосвіти учнів у закладах середньої освіти розвинених англомовних країн
НО Приходькіна
Доктор наук. Інститут педагогіки НАПН України, 2021
62021
Особливості підготовки фахівця за магістерською програмою "Педагогіка вищої школи" у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України
НО Приходькіна
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2013
52013
Features of the development of media education in the United States of America
N Prykhodkina
Scientific Journal of Polonia University 38 (1-1), 186-192, 2020
42020
Основні положення концепції Герберта Маршалла Маклюена в контексті виникнення феномена медіаосвіти
НО Приходькіна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г …, 2017
42017
Основні положення концепції Герберта Маршалла Маклюена в контексті виникнення феномену медіаосвіти
НО Приходькіна
Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 2016
42016
Особливості професійно-педагогічної підготовки викладача вищої школи США у системі підвищення кваліфікації
Н Приходькіна
Нова педагогічна думка, 115-118, 2013
42013
Специфіка ґендерного підходу в навчанні
НО Приходькіна
Пед. науки: наук. зб.–Суми: СумДПУ ім. А. Макаренка, 324-328, 2007
42007
Впровадження гендерних підходів в освіту: причини та проблеми [Електронний ресурс]
НО Приходькіна
Режим доступу: http://uchni. com. ua/kultura/12915/index. html, 0
4
Гейміфікація як ефективна технологія розвитку медіаграмотності учнів: досвід США
НО Приходькіна
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 84-90, 2020
32020
Медіаграмотність у системі освітніх стандартів Сполучених Штатів Америки
НО Приходькіна
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
32019
Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України
ЗВ Рябова, АБ Єрмоленко, ТА Махиня, МЕ Морозова, ЛМ Оліфіра, ...
ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КультурКонтакт Австрія, 2017
32017
Гендер як соціальний статус жінки-керівника в освіті
НО Приходькіна
Теорія та методика управління освітою 4, 2010
32010
Гендерні стереотипи очима державних службовців: неоднозначність сприйняття
М Голубєва, Ю Польська, Н Приходькіна
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20