Наталія Приходькіна
Наталія Приходькіна
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України
Підтверджена електронна адреса в umo.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні умови реалізації гендерного підходу у фаховій підготовці студентів гуманітарних спеціальностей
НО Приходькіна
спец. 13.00. 04 «Теорія та методика професійної освіти, 2009
332009
Використання технології "переверненого навчання" у професійній діяльності викладачів вищої школи
НО Приходькіна
Науковий вісник Ужгородського аціонального університету: Серія: "Педагогіка …, 2014
292014
Поняття" ґендер" та його місце у розвитку сучасного соціогуманітарного знання
Ю Польська, М Голубева, Н Приходькіна
82008
Особливості підготовки фахівця за магістерською програмою "Педагогіка вищої школи" у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України
НО Приходькіна
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2013
52013
Специфіка ґендерного підходу в навчанні
НО Приходькіна
Пед. науки: наук. зб.–Суми: СумДПУ ім. А. Макаренка, 324-328, 2007
52007
Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи …
ЗВ Рябова, ІІ Драч, НО Приходькіна, ВВ Дивак, ВА Рябов
ТОВ" Альфа-реклама", 2014
42014
Компетенція, компетентність, медіакомпетентність: аналіз термінології
НО Приходькіна
Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки, 80-88, 2017
32017
Гендер як соціальний статус жінки-керівника в освіті
НО Приходькіна
НО Приходькіна//Теорія і методика управління освітою, 1-11, 2010
32010
Впровадження гендерних підходів в освіту: причини та проблеми [Електронний ресурс]
НО Приходькіна
Режим доступу: http://uchni. com. ua/kultura/12915/index. html, 0
3
Основні положення концепції Герберта Маршалла Маклюена в контексті виникнення феномена медіаосвіти
НО Приходькіна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г …, 2017
22017
Основні положення концепції Герберта Маршалла Маклюена в контексті виникнення феномену медіаосвіти
НО Приходькіна
Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 2016
22016
Особливості професійно-педагогічної підготовки викладача вищої школи США у системі підвищення кваліфікації
Н Приходькіна
Нова педагогічна думка, 115-118, 2013
22013
Гендерні стереотипи очима державних службовців: неоднозначність сприйняття
М Голубева, Ю Польська, Н Приходькіна
22009
Інтеграція ґендерних досліджень в систему вищої освіти України: проблеми та інновації
НО Приходькіна
Педагогічні науки: зб. наук. пр. ЧІ–Суми: СумДПУ ім. А. Макаренка, 66-72, 2006
22006
Сучасні проблеми гендерної освіти у вищих навчальних закладах України
Н Приходькіна
22005
Медіаграмотність у системі освітніх стандартів Сполучених Штатів Америки
НО Приходькіна
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
Педагогічний контроль в системі освіти: робоча навч. прогр. для освітньо-кваліфікац. рівня" Магістр" зі спец." Педагогіка вищої школи"
НО Приходькіна
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2014
12014
Особливості впливу контролю на формування навчальної мотивації студентів
НО Приходькіна
Теорія та методика управління освітою, 2010
12010
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MEDIA EDUCATION IN THE UNITED STATES OF AMERICA
N Prykhodkina
Scientific Journal of Polonia University 38 (1-1), 186-192, 2020
2020
Тенденції розвитку інформаційного суспільства: чому важливо бути медіаграмотним
НО Приходькіна
Хмельницький національний університет, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20