Збірник Духовність особистості: методологія, теорія і практика
Збірник Духовність особистості: методологія, теорія і практика
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Духовність і цінності життя
ГП Шевченко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових …, 2004
582004
Педагогіка духовності
ГП Шевченко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових …, 2004
312004
Планетарне виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних процесів: монографія
ЄА Зеленов
Луганськ: Вид-во НЦППРК «НОУЛІЖ, 2009
262009
Теорія і методика розвитку особистості школяра у взаємодії фізичного та естетичного виховання
МБ Євтух, ІП Підласий
262002
Генеза поняття система: історичний огляд
ТВ Тарнавська
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 129-139, 2011
242011
Сутність та структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів
ОВ Скібіна
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 150-156, 2012
232012
Модель і моделювання в професійній освіті майбутніх учителів
АО Теплицька
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 181-191, 2015
212015
Теоретико-методологічні основи планетарного виховання студентської молоді
ЄА Зеленов
Луганськ, 2009
202009
Теоретичні основи планетарного виховання студентської молоді
ЄА Зеленов
Луганськ: Вид-во НЦППРК «НОУЛІЖ, 2008
202008
Виховання почуття патріотизму старшокласників на культурно-художніх традиціях Донбасу
СС Рашидова
СНУ імені Володимира Даля, Луганськ, 2007
202007
Духовний розвиток особистості: Пошуки нового підходу до проблеми
ГП Шевченко
Духовность особистості: Методология, теория і практика: Збірник наук. праць …, 2005
202005
Науково-практичні підходи до проблеми формування науково-дослідницької компетентності майбутніх економістів
МБ Євтух, ЛЛ Борисенко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 88-104, 2012
192012
Проблеми духовності людини ХХІ століття
ГП Шевченко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 241-250, 2012
192012
Виховання студентської молоді в умовах глобалізації: монографія
ЄА Зеленов, ОГ Стьопіна
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010
172010
Динамика развития духовно-культурных ценностей страны в условиях глобализации: синергетический анализ
НБ Евтух, ГП Шевченко, СК Рамазанов
Зб. наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика …, 2005
172005
Духовність особистості: сучасні погляди і підходи
ГП Шевченко, МБ Євтух
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових …, 2004
172004
Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти в Україні: історичний аспект
РВ Євсович
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 79-87, 2012
162012
Виховання–процес людинотворчості, культуротворчості, духотворчості
ГП Шевченко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 288-299, 2015
152015
Раскрытие тайны времени
ТД Шубейкина
Луганск: Изд-во «Ноулидж, 2012
142012
Базові ознаки фізичної культури особистості
ВО Сутула
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 186-192, 2012
142012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20