Подписаться
Збірник Духовність особистості: методологія, теорія і практика
Збірник Духовність особистості: методологія, теорія і практика
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Духовність і цінності життя
ГП Шевченко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових …, 2004
632004
Педагогіка духовності
ГП Шевченко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових …, 2004
332004
Модель і моделювання в професійній освіті майбутніх учителів
АО Теплицька
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 181-191, 2015
322015
Генеза поняття система: історичний огляд
ТВ Тарнавська
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 129-139, 2011
292011
Планетарне виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних процесів: монографія
ЄА Зеленов
Луганськ: Вид-во НЦППРК «НОУЛІЖ, 2009
272009
Сутність та структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів
ОВ Скібіна
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 150-156, 2012
252012
Теорія і методика розвитку особистості школяра у взаємодії фізичного та естетичного виховання
МБ Євтух, ІП Підласий
252002
Проблеми духовності людини ХХІ століття
ГП Шевченко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 241-250, 2012
232012
Теоретичні основи планетарного виховання студентської молоді
ЄА Зеленов
Луганськ: Ноулідж, 2008
212008
Виховання почуття патріотизму старшокласників на культурно-художніх традиціях Донбасу
СС Рашидова
СНУ імені Володимира Даля, Луганськ, 2007
212007
Виховання–процес людинотворчості, культуротворчості, духотворчості
ГП Шевченко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 288-299, 2015
202015
Науково-практичні підходи до проблеми формування науково-дослідницької компетентності майбутніх економістів
МБ Євтух, ЛЛ Борисенко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 88-104, 2012
202012
Теоретико-методологічні основи планетарного виховання студентської молоді
ЄА Зеленов
Луганськ, 2009
202009
Духовний розвиток особистості: Пошуки нового підходу до проблеми
ГП Шевченко
Духовность особистості: Методология, теория і практика: Збірник наук. праць …, 2005
192005
Виховання студентської молоді в умовах глобалізації: монографія
ЄА Зеленов, ОГ Стьопіна
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010
182010
Одухотворений образ Людини Культури ХХІ століття: процес його виховання у вищій школі
ГП Шевченко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 213-225, 2015
172015
Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти в Україні: історичний аспект
РВ Євсович
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 79-87, 2012
172012
Концептуальна модель Я-центрованості у вихованні та духовному розвитку особистості
ІД Бех
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 4-27, 2015
162015
Ефективність виховання творчої особистості
ВМ Алфімов
Духовність особистості: методологія, теорія і практика.–Луганськ.–2006.–Вип …, 2006
162006
Ефективність виховання творчої особистості
ВМ Алфімов
Духовність особистості: методологія, теорія і практика.–Луганськ.–2006.–Вип …, 2006
162006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20