Збірник Духовність особистості: методологія, теорія і практика
Збірник Духовність особистості: методологія, теорія і практика
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Духовність і цінності життя
ГП Шевченко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових …, 2004
442004
Педагогіка духовності
ГП Шевченко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових …, 2004
232004
Теорія і методика розвитку особистості школяра у взаємодії фізичного та естетичного виховання
МБ Євтух, ІП Підласий
212002
Духовний розвиток особистості: Пошуки нового підходу до проблеми
ГП Шевченко
Духовность особистості: Методология, теория і практика: Збірник наук. праць …, 2005
162005
Науково-практичні підходи до проблеми формування науково-дослідницької компетентності майбутніх економістів
МБ Євтух, ЛЛ Борисенко
Духовність особистості, 88-104, 2012
142012
Раскрытие тайны времени
ТД Шубейкина
Луганск: Изд-во «Ноулидж, 2012
122012
Виховання почуття патріотизму старшокласників на культурно-художніх традиціях Донбасу
СС Рашидова
СНУ імені Володимира Даля, Луганськ, 2007
122007
Динамика развития духовно-культурных ценностей страны в условиях глобализации: синергетический анализ
НБ Евтух, ГП Шевченко, СК Рамазанов
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр.–Вип 4 …, 2005
122005
Проблеми духовності людини ХХІ століття
ГП Шевченко
Духовність особистості, 241-250, 2012
112012
Самовиховання як шлях морального розвитку і духовної безпеки особистості майбутнього педагога
ОГ Кучерявий
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр …, 2004
112004
Духовність особистості: сучасні погляди і підходи
ГП Шевченко, МБ Євтух
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових …, 2004
112004
Генеза поняття система: історичний огляд
ТВ Тарнавська
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 129-139, 2011
102011
Еколого-естетичне виховання в загальноосвітніх школах України (в кінці ХХ-на початку ХХI століть)
ЯА Славська
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 182-189, 2014
92014
Проблеми патріотичного виховання сучасної молоді
ОВ Мельнікова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 83-89, 2012
92012
Проблемы образования и воспитания студенческой молодежи в эпоху постмодернизма
ГП Шевченко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 200-209, 2011
92011
Професійна освіта студентської молоді в контексті культурологічного та аксіологічного підходів
ГП Шевченко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр …, 2007
92007
Сутність та структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів
ОВ Скібіна
Духовність особистості, 150-156, 2012
82012
Базові ознаки фізичної культури особистості
ВО Сутула
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових …, 2012
82012
Модель і моделювання в професійній освіті майбутніх учителів
АО Теплицька
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 181-191, 2015
72015
Ціннісні орієнтири екзистенціалізму в контексті виховання особистості
РВ Сопівник
SPIRITUALITY OF A PERSONALITY: Methodology, Theory and Practice 2, 174, 2015
72015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20