Кондратюк Світлана Григорівна
Кондратюк Світлана Григорівна
старший викладач кафедри дошкільної освіти, Київський університет Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи використання літератури напрямку нон-фікшн у закладах дошкільної освіти: інтегрований підхід
СГ Кондратюк
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2019
12019
Psychodidactic determinants of the development of children of preschool age
ZVV Vaskivska HO, Palamar SP, Kondratiuk SG
Wiadomosci Lekarskie 71 (Nr6), 1207-1214, 2018
2018
Вивчення літературного твору учнями основної школи засобами ІКТ: компетентнісний підхід
СП Паламар, СГ Кондратюк
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
2018
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
СП Паламар, СГ Кондратюк
Young 50 (10.2), 2017
2017
Навчальна праця як засіб формування у майбутніх педагогів ціннісного ставлення до професії 62
СГ Кондратюк, ІЄ Товкач, АВ Карнаухова, ЛВ Гаращенко, ОЯ Ярич, ...
Young 43 (3.2), 2017
2017
Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді
СП Паламар, СГ Кондратюк
Молодий вчений, 404-407, 2017
2017
Шляхи розвитку мовленнєвої компетентності майбутнього працівника сфери дошкільної освіти
СГ Кондратюк
Молодий вчений, 66-70, 2017
2017
ФоРМУвання лІТеРаТУРноЇ КоМПеТенТноСТІ в УчнІв оСновноЇ ШКоли ЗаСоБаМи ІнФоРМацІЙно-КоМУнІКацІЙних ТехнолоГІЙ tHe formatIoN of LIterary ComPeteNCe of SeCoNdary SCHooL PuPILS …
С Паламар
Педагогічна освіта, 277, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–8