Підписатись
Георгій Черевко
Георгій Черевко
д.е.н., професор, зав. кафедри економіки .ORCID: 0000-0002-0072-5816
Підтверджена електронна адреса в lnau.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка природокористування: навч. посібник
ГВ Черевко, МI Яцків
Львів: Світ, 2001
142*2001
Економіка підприємств:[навч. посіб.]
ФВ Горбонос
ФВ Горбонос, ГВ Черевко–К.: Знання, 2010
125*2010
Економіка підприємств: підручник
ФВ Горбонос
К.: Знання 463, 2010
1252010
Інтелектуальна власність: навч. посіб
ГВ Черевко
К.: Знання 412, 2008
702008
Економіка підприємств: навч. посіб.
ГВ Черевко
Львів: Апріорі, 2004
512004
Агрохолдинги як нові організаційні форми крупнотоварного господарювання в агробізнесі України
Г Черевко
Аграрна економіка, 36-42, 2012
372012
Лізинг: реалії, проблеми, перспективи
ГВ Черевко, ГБ Калитка
Фінанси України, 40-46, 1999
301999
Ekonomika pidpryiemstva
FV Horbonos, HV Cherevko, NF Pavlenchyk, AO Pavlenchyk
K.: Znannya, 2010
25*2010
Сутність категорії ефективності в економіці сільського господарства
ГВ Черевко
Вісник Львівського державного аграрного університету: економіка АПК, 3-15, 2005
232005
Зрівноважений розвиток сільських територій
Г Черевко, І Черевко
Аграрна економіка 3 (1-2), 57-66, 2010
202010
Агрохолдинги в агробізнесі України: шанси і загрози
Г Черевко, А Колодій
Аграрна економіка, 3-9, 2012
192012
Земельні відносини як чинник ефективності використання землі
Г Черевко, Г Земляна
Аграрна економіка 3 (1-2), 32-38, 2010
172010
Система агробізнесу США. Кооперація в системі агробізнесу
Г Черевко, Ф Горбонос
Економіка України, 74-82, 1996
171996
Формування та використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств: монографія
ГВ Черевко, НІ Василенька
Ү Львів, 2008
132008
Держава і ринок
ГВ Черевко, ПС Березівський
Львів: Українські технології, 1998
131998
Людський аспект соціально-економічної ефективності
Г Черевко, В Лукаш
Економіка України, 47-51, 1998
131998
Маркетинг продовольчого ринку: досвід США та проблеми України
ГВ Черевко, ОГ Фадєєва, ГВ Астратова
Економіка АПК, 86-90, 1996
131996
Фермерська кооперація у розвинутих країнах
Г Черевко, Ф Горбонос, О Савицька
Економіка України, 69-74, 1994
131994
Ahrokholdynhy v ahrobiznesi Ukrainy: shansy i zahrozy [Agricultural holdings in agribusiness in Ukraine: chances and threats]
H Cherevko, A Kolodii
Ahrarna ekonomika–Agricultural economy 5 (3-4), 3-9, 2012
11*2012
Стратегія і особливості розвитку кооперації в аграрній сфері
ГВ Черевко
Зб. наук. праць учасн. конф.«Національний кооперативний рух та структурні …, 2001
112001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20