Ніколаєнко Наталія Миколаївна, Николаенко Наталья Николаевна, Nikolaenko Natalia
Ніколаєнко Наталія Миколаївна, Николаенко Наталья Николаевна, Nikolaenko Natalia
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль бібліотеки у формуванні науково-освітнього інформаційного простору у вищому навчальному закладі
НМ Ніколаєнко
212013
Ефективне управління сучасною бібліотекою в умовах структурно-функціональних змін
Н Ніколаєнко
Вісник Книжкової палати, 20-22, 2014
72014
Бенчмаркінг як ефективний засіб управління змінами в бібліотеках
НМ Ніколаєнко
Вісник Харківської державної академії культури, 153-159, 2014
62014
Диверсифікація технологій управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою суспільства
НМ Ніколаєнко
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 21-27, 2015
52015
Управління інформаційно-аналітичною діяльністю бібліотеки ВНЗ в умовах інноваційних змін
НМ Ніколаєнко
НТБ ІФНТУНГ, 2015
42015
Новий інформаційний ресурс для фахівців у галузі освіти: з досвіду роботи наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії
НМ Ніколаєнко
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО …, 2012
42012
Інноваційні технології управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою
НМ Ніколаєнко
із соц. комунікацій 27.00. 03/Харків. держ. акад. культури. Харків, 2016, 0
4
Наукометрія в бібліотечній діяльності: досвід, проблеми, завдання
Н Ніколаєнко, О Рибальченко
32019
Нові ролі бібліотекаря-сучасний погляд
НМ Ніколаєнко
32019
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ–ЯКІСНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ ВНЗ.
НМ Ніколаєнко
32016
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ–ЗАПОРУКА УСПІХУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ.
НМ Ніколаєнко
32015
Наукова організація управління бібліотекою: шлях інноваційних змін
НМ Ніколаєнко
Вісник Харківської державної академії культури, 241-247, 2014
32014
Модернізація сайту наукової бібліотеки УІПА–один із засобів забезпечення користувачів потужним інформаційним ресурсом
НМ Ніколаєнко, ОВ Нестеренко
32012
Інноваційна діяльність бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії: стан і перспективи
НМ Ніколаєнко
32012
Наукова бібліотека Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: сторінки історії та сучасність
НМ Ніколаєнко
22020
Публікаційна активність науковців ХНТУСГ в ресурсах Web of Science, Sci Verse Scopus, Googlе Scholar: аналітичний огляд
НМ Ніколаєнко
Харків, 2018
22018
Принципи наукового управління бібліотекою як соціальною інституцією суспільства
НМ Ніколаєнко
22015
Застосування інформаційних технологій в управлінні сучасною бібліотекою
НМ Ніколаєнко
22015
Маркетингова діяльність наукової бібліотеки по просуванню наукового надбання УІПА у світовий науково-інформаційний простір
НМ Ніколаєнко, НМ Чертищева
22015
Бенчмаркінг–ключ до створення конкурентної бібліотеки: теоретичний аспект
НМ Ніколаєнко
Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra [Електронний ресурс]=, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20