Василь Олександрович Попелюшко / Vasyl Popeliushko
Василь Олександрович Попелюшко / Vasyl Popeliushko
Національний університет "Острозька академія", The National University of Ostroh Academy
Verified email at oa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. 2-ге видання, змінене і доповнене.
ВО Попелюшко
Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2010
1132010
Судовий розгляд кримінальної справи: навч. посіб.
ВО Попелюшко
Попелюшко ВО–Острог: Нац. ун-т “Острозька академія, 2003
882003
Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування
ВО Попелюшко
Адвокат, 2012
752012
Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика
ВО Попелюшко
Юридичний вісник України, 6-7, 2012
752012
Учение о преступлении по Литовскому Статуту
ИА Малиновский
641894
Предмет захисту та його доказування в кримiнальнiй справi
ВО Попелюшко
Прецедент, 2005
352005
Предмет доказування в кримінальному процесі (процесуально-правові та кримінальноправові аспекти): Монографія
ВО Попелюшко
Попелюшко ВО–Острог: В-во Національного університету “Острозька академія, 2001
332001
Способ совершения преступления как элемент предмета доказывания
ВА Попелюшко
Советское государство и право, 122-125, 1984
331984
Формування кримінальної справи на стадії судового провадження.(Forming a criminal case at the stage of the proceedings.)
ВО Попелюшко
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 45-49, 2013
292013
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар
ВГ Гончаренко, ВТ Нор, МЄ Шумило, PM Шехавцов, ВІ Бояров, ...
Юстініан, 2012
292012
Слідчий суддя у кримінальному провадженні
ВО Попелюшко
Часопис Національного університету Острозька академія. Сер.: Право, 2014
252014
Мала» судова реформа в Україні та захист прав громадян
ВО Попелюшко
Монографія/Попелюшко ВО–Острог: Національний університет «Острозька академія, 2003
222003
Штрихи к «портрету» нового уголовного процесса Украины
ВА Попелюшко
Евразийская адвокатура, 89-97, 2012
202012
Мала судова реформа та захист прав громадян: навчальний посібник/ВО Попелюш ко
ВО Попелюшко
К., Кондор, 2006
202006
Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами (Soviet corrective labor institutions in comparison with the bourgeois prisons)
І Малиновський, В Попелюшко
Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013
192013
Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора (Аppeal by the defender of decisions, actions or inaction of the pre-trial …
ВО Попелюшко
Адвокат, 12-15, 2012
152012
Проблеми подання доказів у стадії підготовчого провадження в суді першої інстанції
СА Крушинський
Молодий вчений, 787-790, 2015
142015
Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні
ВВ Король, ТВ Садова
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2013
142013
Чому конституційну формулу принципу презумпції невинуватості треба змінити.(The constitutional formula of the presumption of innocence must be changed.)
ВО Попелюшко
Часопис Національного університету" Острозька академія". Серія" Право" Серія …, 2012
142012
Справи приватного обвинувачення: актуальні проблеми, законодавчі парадокси
В Попелюшко
Право України, 98-100, 2003
132003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20