Марина Степура
Марина Степура
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
332012
Податкові важелі впливу на економіку в сучасних умовах:вітчизняний та світовий досвід
КГ Степура Марина
Економіст, 31-35, 2010
19*2010
Оптимізація податкового навантаження та пільгове оподаткування в контексті зміцнення фіскального значення податку на доходи фізичних осіб
АА Славкова, ММ Степура
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
122012
Боргова безпека України: оцінка, ризики та перспективи
Г КОТІНА, М СТЕПУРА, П КОНДРО
Skhid 149 (3), 2017
92017
Альтернативні технології бюджетного забезпечення територіального розвитку: імплементація світового досвіду у вітчизняну практику
ГМ Котіна, ММ Степура, АЮ Батюта
Інвестиції: практика та досвід, 84-88, 2015
82015
Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти
ЄІ Волковський, ГМ Котіна, ММ Степура
Проблеми економіки, 357-362, 2014
82014
Проблеми та орієнтири бюджетно-податкової політики в сучасних умовах
ММ Степура, ЄО Малік
Інвестиції: практика та досвід, 33-35, 2010
82010
Оподаткування фізичних осіб з високим рівнем доходів на засадах фіскального партнерства
Г Котіна, А Славкова, М Степура
Економіст, 35-39, 2012
52012
Макрофінансова стабілізація України в сучасних умовах
ЄО Малік, ММ Степура
Фінанси України, 119-124, 2011
52011
Фактори невизначеності в податках
ММ Степура
Економіка та держава, 37-40, 2009
52009
Пріоритети вітчизняної бюджетної політики в умовах економічної нестабільності
КІ Шарабурова
Фінансова інфраструктура: формування, розвиток та трансформація в умовах …, 0
5
Вимір ефективності в системі управління державними фінансами: світовий досвід та імплементація в Україні
ГМ Котіна, АМ Котина, ММ Степура, ММ Степура, НВ Рудик, НВ Рудик
ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи», 2018
42018
Макрофінансове планування та макрофінансова стабілізація: теорія та ризики в Україні
Г Котіна, М Степура
Ринок цінних паперів України, 27-38, 2014
42014
Оптимізація податкового навантаження України в умовах невизначеності та ризиків
ММ Степура
Економіка та держава, 78-80, 2011
42011
Ефективність діяльності органів управління публічними фінансами: методичний аспект
ГМ Котіна, АМ Котина, ММ Степура, ММ Степура
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
32016
Оптимізація структури бюджетного потенціалу м. Києва в умовах політики децентралізації
Є Волковський, Г Котіна, М Степура
Схід, 5-11, 2015
32015
Управління ризиками видаткової частини бюджету як пріоритетний напрям реформування бюджетного менеджменту в Україні
М Степура, Г Котіна
Схід, 2012
32012
Вплив структурних змін податкових надходжень на доходи зведеного бюджету України
ММ Степура
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
32009
Бюджетне регулювання та система фінансового вирівнювання в Україні в умовах фіскальної децентралізації
ГМ Котіна, АМ Котина, ММ Степура, ММ Степура
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
22016
Особливості розрахунку вартості суспільних благ (від необхідного до бажаного): вітчизняні реалії та європейський досвід
НІ Алексєєва, НИ Алексеева, ГМ Котіна, АМ Котина, ММ Степура, ...
Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20