Сиротенко Михайло
Сиротенко Михайло
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, ННІ ЕКТ
Verified email at khntusg.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Нечеткая математическая модель расчета недоотпуска электроэнергии в нерезервируемой разветвленной электрической сети 10 кВ
МО Сиротенко, СО Тимчук, ОВ Мірошник
Сб. трудов 7-й Всеросс. науч.-тех. конф. Енергетика: управление, качество и …, 2013
5*2013
Нечеткая математическая модель расчета недоотпуска электроэнергии в разветвлённой секционированной электрической сети 10 кВ
МО Сиротенко, СО Тимчук, ІО Фурман
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 54-57, 2013
5*2013
Нечеткая математическая модель расчета недоотпуска электроэнергии в секционированных электрических сетях 10 кВ.
МО Сиротенко, СО Тимчук
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
5*2012
Вычислительная программа поиска оптимального количества и мест размещения средств повышения надёжности в распределительных электрических сетях 10 кВ
МА Сиротенко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 0
3*
The search algorithm for optimal reliability increasing system parameters in 10 kv branched distribution networks
СА Тимчук, МА Сиротенко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (8 (78)), 4-10, 2015
2*2015
Обгрунтування вибору оптимальної кількості та місць встановлення покажчиків місць коротких замикань в ПЛ 10 кВ на базі PLC технологій
МО Сиртенко, ВГ Пазій, ОО Мирошник
Вісник ХНТУСГ, 27-29, 2016
1*2016
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ
СО Тимчук, МО Сиротенко, СЯ Бовчалюк
Харьков: ФЛП Панов АН, 2018
2018
Моделі та методи оптимізації розташування апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання в мережах 10 кВ
МО Сиротенко
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Методика оптимального размещения средств повышения надёжности электроснабжения в разветвлённых сетях 10 кВ
СО Тимчук, МА Сиротенко
Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК, 55-57, 2016
2016
Модели и методы оптимизации размещения аппаратных средств повышения эффективности электроснабжения в сетях 10 кВ
МА Сиротенко
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им …, 2016
2016
Повышение надёжности нерезервируемой распределительной сети 10 кВ в условиях неопределённости исходной информации
МА Сиротенко, СА Тимчук
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
2015
Разработка моделей и методов оптимизации параметров системы повышения надежности в разветвленных сетях 10 кВ
МА Сиротенко
Технологический аудит и резервы производства 6 (6 (26)), 2015
2015
Оптимизация средств повышения надёжности нерезервируемой распределительной сети 10 КВ в условиях неопределённости
МА Сиротенко, СА Тимчук
Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК, 64-66, 2015
2015
Пошук оптимальної схеми розміщення індикаторних пристроїв в мережі 10 кВ
МО Сиротенко
Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології: Матеріали 3-ої Всеукр …, 2013
2013
Пошук оптимальної схеми розміщення секціонуючих апаратів у мережі 10 кВ.
МО Сиротенко, СО Тимчук
Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології: Матеріали 3-ої Всеукр …, 2012
2012
Структурная оптимизация разветвленной секционированной сети электроснабжения в условиях многокритериальности и неопределенности исходной информации
СА Тимчук, ИА Фурман, МА Сиротенко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 265-274, 2012
2012
Оптимізація секціонування сільськогосподарських мереж 10 кВ.
МО Сиротенко, СО Тимчук
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2011
2011
ОПТИМІЗАЦІЯ СЕКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ 10 КВ
СО Тимчук, МО Сиротенко
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18