Підписатись
Сергій Шевчук, С.В. Шевчук, Шевчук С.В., S.V. Shevchuk
Сергій Шевчук, С.В. Шевчук, Шевчук С.В., S.V. Shevchuk
Національный університет кораблебудування ім. адм. Макарова
Підтверджена електронна адреса в nuos.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні аспекти класифікації прибутку
СВ Шевчук
ЖДТУ, 2010
122010
Налоговые разницы как объект бухгалтерского учета и контроля
ИА Панченко, СВ Шевчук
Международный бухгалтерский учет, 61-68, 2013
52013
Раціоналізація облікових процедур визначення оподатковуваного прибутку підприємств
ЛБ Прокопович, СВ Шевчук
Наукові праці. Економіка 275 (263), 2016
32016
Моделювання облікової політики для цілей оподаткування прибутку
ЗАД Шевчук С.В.
Інфраструктура ринку, 2018
22018
Методика внутрішнього контролю операцій з формування оподатковуваного прибутку підприємств
СВ Шевчук
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, аналізу і контролю …, 2012
22012
Розкриття інформації про оподатковуваний прибуток (збиток) у звітності: удосконалення та гармонізація
СВ Шевчук
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 394-396, 2012
12012
СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ В ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБОТАХ, ЗАХИЩЕНИХ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
СВ Шевчук
ЖДТУ, 2011
12011
Актуальні питання удосконалення нормативного регулювання бухгалтерського обліку товарів
ЛБ Прокопович, СВ Шевчук
Наук. пр. Південного філіалу Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування …, 2010
12010
Концептуальні аспекти формування податкової облікової політики підприємства
СВ Шевчук
КНТУ, 2005
12005
Методичні аспекти ведення податкового обліку на малих підприємствах
СВ Шевчук
Миколаївський державний аграрний університет, 2004
12004
Підходи до оцінювання відповідності облікової політики компанії встановленим параметрам
С Шевчук
Modern Economics, 236-241, 2020
2020
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
ОСГ Шевчук С.В.
Інфраструктура ринку, 294-298, 2018
2018
Фінансовий облік. Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова/ВД Пантелєєв (ред.)
ВВ Івата, СА Ткаченко, СВ Шевчук
Миколаїв: НУК, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13