Oksana Yerokhina (Єрохіна Оксана)
Oksana Yerokhina (Єрохіна Оксана)
Suburban Community Hospital
Verified email at primehealthcare.com
TitleCited byYear
Зоб у дітей: клініка, диференційна діагностика, лікування (Методичні рекомендації)
НБ Зелінська, АЛ Резнікова, МЄ Маменко, ОІ Єрохіна
Сучасна педіатрія, 10, 2006
192006
Вікові та статеві особливості формування тиреоїдної патології у дітей
МЄ Маменко, ОІ Єрохіна
Педіатрія, акушерство та гінекологія 6, 30-35, 2008
112008
Субклінічний гіпотиреоз у дітей в умовах легкого йодного дефіциту
МЄ Маменко, ОІ Єрохіна
Український медичний альманах, 2008
72008
Стан йодного забезпечення дітей молодшого шкільного віку на сході України
АЛ Резнікова, МЄ Маменко, ОІ Єрохіна
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 46-49, 2007
72007
Вплив гіпофізарно-тиреоїдної дезадаптації плода на розвиток та стан здоров’я дітей грудного віку
НА Бєлих, МЄ Маменко, ОІ Єрохіна
Современная педиатрия, 35, 2011
52011
Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії
ОІ Єрохіна
спец. 14.01. 10 «Педіатрія»/ОІ Єрохіна, 2008
52008
Алергічні риніти у дітей: сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики
МЄ Маменко, КП Малютенко, ОІ Єрохіна, НА Бєлих, ОМ Маршал
Журнал «Здоровье ребенка 2, 29, 2011
42011
Епідеміологічні маркери існування йодного дефіциту на сході України.
МЄ Маменко, ОІ Єрохіна, НА Бєлих
Перинатологія і педіатрія, 2010
42010
Применение ферментных препаратов в лечении детей с идиопатической антибиотикассоциированной диарее
МЄ Маменко, ОІ Єрохіна, ВС Гейвах
Сучасна гастроентерологія, 2012
32012
Особливості фізичного, інтелектуального розвитку та психоемоційного стану дітей, що постійно мешкають в регіоні легкої йодної ендемії
ОІ Єрохіна
Современная педиатрия 20 (3), 18-21, 2008
32008
Проблема ендемічного зоба у дітей на сході України
АЛ Резнікова, МЄ Маменко, ОІ Єрохіна, ВІ Ткаченко
Вісник наукових досліджень, 36-37, 2007
22007
Zob u dіtey: klіnіka, diferentsіyna dіagnostika, lіkuvannya (Metodichnі rekomendatsії)
NB Zelіnska, AL Reznіkova, ME Mamenko, OІ Yerokhina
Suchasna pedіatrіya 10 (1), 57-66, 2006
22006
Irritable Bowel Syndrome and Depression: A Shared Pathogenesis
TA Mudyanadzo, C Hauzaree, O Yerokhina, NN Architha, HM Ashqar
Cureus 10 (8), 2018
12018
Прогнозування розвитку ендемічного зоба та вузлової патології щитовидної залози у дітей в межах медико-соціального моніторингу їх здоров’я
МЄ Маменко, ОІ Єрохіна
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 2008
12008
Five-year clinical study of children with atopic asthma
Z Nesterenko, O Yerokhina, A Dobrokhotova, S Zaitseva
European Respiratory Journal 44 (Suppl 58), P1196, 2014
2014
Клинический случай синдрома Костелло у ребенка
ГA Зубова, ОИ Ерохина, МЮ Cульженко
Перинатология и педиатрия, 82-82, 2014
2014
Состояние вегетативного гомеостаза и сердечно-сосудистой системы у детей с диффузным нетоксичным зобом
ОИ Ерохина, ТВ Будник, ЛА Гейвах
Современная педиатрия, 128-128, 2014
2014
Клінічний випадок синдрому Костелло в дитини
ГО Зубова, ОІ Єрохіна, МЮ Сульженко
Перинатология и педиатрия, 82-85, 2014
2014
Клінічний випадок синдрому Костелло в дитини
ГО Зубова, ОІ Єрохіна, МЮ Сульженко
Перинатология и педиатрия, 82-85, 2014
2014
Стан вегетативного гомеостазу та серцево-судинної системи в дітей із дифузним нетоксичним зобом
ОІ Єрохіна, ТВ Буднік, ЛО Гейвах
Современная педиатрия, 128, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20