Nadiya Rykalo Надія Рикало
Nadiya Rykalo Надія Рикало
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Експериментальна модель хронічного медикаментозного гепатиту у статевонезрілих щурів
НА Рикало, ОЮ Гумінська, ОВ Андрощук
Таврический медико-биологический вестник, 2012
102012
Експериментальна модель хронічного тетрахлорметанового гепатиту та цирозу печінки у нестатевозрілих щурів
НА Рикало
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2009
82009
Вплив гепатопротекторів на клітинні механізми репаративної регенерації тканини печінки при хронічному токсичному гепатиті у статевонезрілих щурів
ВМ Мороз, НА Рикало
Журнал АМН України 16 (4), 701-712, 2010
72010
Патогенез хронічних вірусних гепатитів В і С у дітей: вікові особливості, патогенетична терапія (експериментально-клінічне дослідження)
НА Рикало
ступеня докт. мед. наук: спец. 14.03. 04 «патологічна фізіологія»/НА Рикало …, 0
7
Особливості перебігу та лікування сальмонельозу та клебсієльозу у дітей в залежності від характеру мікрофлори біотопів
НА Рикало
–Київ, 2006.–20 с, 0
7
Експериментальне обґрунтування патогенетичної терапії хронічної патології печінки
ВМ Мороз, НA Рикало
Вісник морфології, 2, 2010
62010
Сучасні погляди на патогенез гострого алкогольного гепатиту і можливості його лікування
НА Рикало, ІВ Романенко
Вісник Вінницького національного медичного університету, 641-645, 2014
52014
Фрагментація ядерної ДНК гепатоцитів при хронічному токсичному гепатиті у статевонезрілих щурів: патогенетична корекція
НА Рикало
Теоретична і експери ментальна медицина, 49, 2010
52010
Eksperymentalʹna modelʹ khronichnoho tetrakhlormetanovoho hepatytu ta tsyrozu pechinky u nestatevozrilykh shchuriv
NA Rykalo
Visnyk Ukrayinsʹkoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi 9 (2), 116-118, 2009
52009
Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від крнцепції патогенезу до стратегії лікування.: Навчальний посібник для ВМНЗ ІІІ-ІV р. а.
ОВ Солєйко, НА Рикало
Нова Книга, 2014
42014
Взаємозв’язки між показниками кардюінтервалографії та антропо-соматотипологічними параметрами у здорових міських юнаків і дівчат Поділля
ВВ Пилипонова, НА Рикало
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2011
42011
Імунологічні порушення при хронічному вірусному гепатиті B і C у дітей:(огляд літератури)
НА Рикало
Современная педиатрия, 164-168, 2009
32009
Reparative Regeneration Features of the Immature Rats Liver on the Background of Chronic Drug-Induced Hepatitis
NA Rykalo, OY Guminskaya, MV Mnikhovich, DA Zhakota, ...
Journal of Anatomy and Histopathology 5 (1), 83-85, 2016
22016
Особенности репаративной регенерации печени неполовозрелых крыс на фоне хронического медикаментозного гепатита
НА Рыкало, ОЮ Гуминская, МВ Мнихович, ДА Жакота, ГП Казанцева, ...
Журнал анатомии и гистопатологии 5 (1), 83-85, 2016
22016
Features of reparative regeneration of the liver tissue in rats during experimental tetrachloromethanic and alcoholic hepatitis
NA Rikalo, LO Yarovenko
Pathologia, 84-89, 2015
22015
Діагностичне визначення α-фетопротеїну у сироватці крові дітей різного віку із хронічними вірусними гепатитами В та С
НА Рикало
Вісник морфології, 408-410, 2015
22015
Закономерности и особенности репаративной регенерации печени неполовозрелых крыс на фоне хронического медикаментозного гепатита в эксперименте
НА Рыкало, ОЮ Гуминская
Журнал анатомии и гистопатологии 3 (1), 37-39, 2014
22014
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МЕХАНІЗМИ РЕПАРАТИВНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТКАНИНИ ПЕЧІНКИ ПРИ ГОСТРОМУ ТА ХРОНІЧНОМУ УШКОДЖЕННЯХ
НА Рикало
Клінічна та експериментальна патологія 13 (4), 2014
22014
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ СЕЛЕЗІНКИ СТАТЕВО-НЕЗРІЛИХ ЩУРІВ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ГЕПАТИТУ
НА Рикало, ОЮ Гумінська, ОІ Тереховська
Вісник наукових досліджень, 2013
22013
Актуальні проблеми викладання патофізіології іноземним студентам та їх вирішення
НА Рикало
Мир медицины и биологии 9 (3-1 (39)), 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20