Леся Вашків / Lesia Vashkiv
Леся Вашків / Lesia Vashkiv
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в elr.tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі : монографія
Л Вашків
Тернопіль: Поліграфіст, 1998
571998
Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі: дисертація
Л Вашків
Львівський державний університет ім. І. Франка, 1995
571995
Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі : Автореферат кандидатської дисертації
ЛП Вашків
Львів: Львівський державний університет ім. І.Франка, 1995
571995
Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / За заг. ред. Г. Ф. Семенюка
Г Семенюк, М Ткачук, О Слоньовська, Р Гром'як, Л Вашків, Н Плетенчук
Київ: Освіта, 2010
21*2010
Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / За заг. ред. Г. Ф. Семенюка
Г Семенюк, М Ткачук, О Слоньовська, Р Гром'як, Л Вашків, Н Плетенчук
Київ : Освіта, 2010
21*2010
Українська література (профільний рівень), 10 кл
ГФ Семенюк, МП Ткачук, ОВ Слоньовська, РТ Гром’як, ЛП Вашків, ...
К.: Освіта, 2010
6*2010
Українська література (рівень стандарту, академічний рівень), 10 кл
ГФ Семенюк, МП Ткачук, ОВ Слоньовська, РТ Гром’як, ЛП Вашків, ...
К.: Освіта, 2010
32010
Тема Другої світової війни у малій прозі Олександра Довженка
Л Вашків
Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы …, 2016
22016
Використання модерації у сучасному навчальному процесі
О Вашків, Л Вашків
Вища освіта України, 117-122, 2008
22008
Особливості новелістичного мислення Марії Матіос
С Бородіца, Л Вашків
12019
Риси творчого портрета Михайла Старицького
Л Вашків
Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф …, 2015
12015
Кейс-метод як засіб активізації навчального процесу майбутніх економістів
ЛП Вашків, ОП Вашків
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Поетичний світ Василя Ярмуша (ювілейні роздуми)
ЛП Вашків
Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі …, 2020
2020
Штрих до ювілейного портрета професора Олега Степановича Смоляка
Л Вашків
Творець і популяризатор художнього слова (на пошану ювіляра Олега Смоляка …, 2020
2020
Риси творчого портрета Лесі Українки-драматурга
Л Вашків
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2019
2019
Риси творчого портрета Лесі Українки-лірика
ЛП Вашків
Вічність слова. Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук …, 2019
2019
«Знайдуть мене, чи сам я віднайдуся…»
Л Вашків
Художньо-виражальні засоби в поезіях Ярослава Павуляка. Статті. Рецензії …, 2019
2019
Українська мова : робочий зошит : 2 клас
ЛП Вашків, ОП Онишків
Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019
2019
Пантелеймон Куліш-поет у критичній рецепції Миколи Зерова
Л Вашків
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
2019
ДПА 2019. Українська мова та літературне читання : Інтегровані підсумкові контрольні роботи : 4 клас
ОП Онишків, ЛП Вашків
Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20