Подписаться
Інна Прібильнова| Inna Pribylnova| Прибыльнова И. Б. (Буцукина И. Б.| Буцукіна І. Б.)
Інна Прібильнова| Inna Pribylnova| Прибыльнова И. Б. (Буцукина И. Б.| Буцукіна І. Б.)
ХНУРЕ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nure.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The method of constructing recommendations online on the temporal dynamics of user interests using multilayer graph
S Chalyi, I Pribylnova
EUREKA: Physics and Engineering, 13, 2019
252019
Ситуаційна модель користувацького вибору в рекомендаційній системі
СФ Чалий, ІБ Прібильнова
Системи управління, навігації та зв'язку, 159-163, 2019
32019
Методи формування упорядкованих по процесам трас журналу подій в задачах процесного управління
СФ Чалий, ЄО Богатов, ІБ Прібильнова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Системний аналіз …, 2018
32018
Побудова ситуаційного представлення знань на основі аналізу логів
СФ Чалий, ІБ Прібильнова
НТУ" ХПІ", 2017
22017
Ситуационный поход к представлению темпоральных знаний прецедентов
СФ Чалый, ИБ Прибыльнова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Системний аналіз …, 2016
22016
«ON-LINE SUPPORT» SYSTEMS AS A COMPONENT OF STRATEGY OF REFORMATION OF HIGHER EDUCATION
NV Ihumentseva, YV OVSIUCHENKO, OV PERESADA, IB PRIBYLNOVA
СД БУШУЄВ, МЮ ШКУРО, БЮ КОЗИР, 71, 2019
12019
Темпорально-объектные модели события и процесса в задачах моделирования рассуждений на основе прецедентов
СФ Чалый, ИБ Прибыльнова
12015
Модель оценки системы бенчмаркинга в произвольной предметной области
НВ Игуменцева, ЮВ Овсюченко, ЕВ Пересада, ИБ Прибыльнова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
СИСТЕМИ «ON-LINE ПІДТРИМКИ» ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НВ Ігуменцева, ЮВ Овсюченко, ОВ Пересада, ІБ Прібильнова
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2019
2019
Zinkovskyi OI, Gamzayev RO, Bollin A., Tkachuk MV A fuzzy-based approach to automated defect
СФ Чалий, ЄО Богатов, ІБ Прібильнова
МОДЕЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВНІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСНОГО ОПИСУ
ІБ Прібильнова, НВ Довгопол, ОВ Пересада
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 63, 0
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ИБ Прибыльнова, ЕВ Пересада
ББК: У 290-21, 117, 0
РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ІБ Прібильнова, ОВ Пересада
ББК: У 290-21, 152, 0
ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ БИЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ, ЩО ОРІЄНТОВАНІ НА ЗНАННЯ
НВ Довгопол, ОВ Пересада, ІБ Прібильнова
ББК: У 290-21, 56, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14