Follow
Natalya Bibik
Natalya Bibik
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The safe city: developing of GIS tools for gender-oriented monitoring (on the example of Kharkiv city, Ukraine)
T Fesenko, G Fesenko, N Bibik
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 25-32, 2017
502017
Applying City Marketing as a Tool to Support Sustainable Development in Small Cities: Case Study in Ukraine
NB Nataliya Dril, Andriy Galkin
The 2nd International Conference "Green Cities - Green Logistics for Greener …, 0
41*
Modeling of customer-oriented construction project management using the gender logic systems
T Fesenko, A Shakhov, G Fesenko, N Bibik, V Tupchenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 50-59, 2018
222018
Аналіз міжнародного досвіду розвитку територіальних громад та визначення напрямків його впровадження в Україні
N Bibik, G Shapoval
Innovative technologies and scientific solutions for industries, 5-14, 2019
202019
«Гендерні окуляри» для урбаністів
НВ Бібік, ГГ Фесенко, ТГ Фесенко
202015
Міжнародна практика державного регулювання в сфері будівництва
НВ Бібік
Менеджер, 115-121, 2014
182014
Сталий розвиток територій: Основні науково-теоретичні підходи до визначення та сутність поняття
ВІ Торкатюк, НВ Бібік
ВІ Торкатюк, НВ Бібік//Бизнес-информ, 127-129, 2009
162009
Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
НВ Бібік
НТУ" ХПІ", 2012
142012
Індикатори сталого розвитку–міжнародна практика та українські реалії
НВ Бібік
Економіка і регіон, 21, 2009
122009
Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз
НВ Бібік
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 0
12
Моделі регіонального розвитку: теоретичні аспекти й особливості використання
НВ Бібік
Вісник Донецького Національного університету економіки і торгівлі ім. М …, 2009
112009
Екологічне будівництво як інноваційний підхід формування сталого розвитку України
НВ Бібік
Економіка будівництва і міського господарства, 23-29, 2014
102014
Analiz mizhnarodnoho dosvidu rozvytku terytorialnykh hromad ta vyznachennia napriamkiv yoho vprovadzhennia v Ukraini [Analysis of international experience of development of …
NV Bibik, HM Shapoval
Suchasnyi stan naukovykh doslidzhen ta tekhnolohii v promyslovosti 2 (8), 5-14, 2019
72019
Corporate Social Responsibility in Ukraine: Current State and Prospects for Development
NV Bibik
Korporatyvna sotsialʹna vidpovidalʹnistʹ v Ukrayini: suchasnyy stan ta …, 2012
72012
Trends of Housing Construction Development in Ukraine: Retrospective and Contemporary Situation
N Bibik, N Dril
Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management 5 (1), 51-61, 2017
62017
Науково-методичний супровід у профільній школі/Надія Бібік, Михайло Бурда
Н Бібік
Освіта України.–2004.–17 серп, 4-6, 0
6
The current state of the construction market of Ukraine as an indicator of the state of Ukraine's economy
NV Bibik
Economy and region 6, 46-51, 2013
52013
Інформаційно-аналітичні засади управління бюджетуванням в об’єднаних територіальних громадах
НВ Бібік, ВО Єсіна, ОО Рудаченко
Бизнес Информ, 107-116, 2020
42020
An analysis of international experience of the development of territorial communities and the determination of the directions of its implementation in Ukraine
N Bibik, G Shapoval
Innovative technologies and scientific solutions for industries, 8, 2019
42019
Інвестиційна привабливість будівельного підприємства: економічні показники оцінки
НВ Бібік
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20