Follow
Nataliia Myronchuk/ Наталія Мирончук
Nataliia Myronchuk/ Наталія Мирончук
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий освітній простір
НМ Мирончук
Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: зб. наук. праць, 20-24, 2014
472014
Інтерактивні методи навчання у вищих навчальних закладах
Д Остапчук, НМ Мирончук
Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном, 140-143, 2014
422014
Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності: дисертація
НМ Мирончук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007
372007
Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності
НМ Мирончук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007
372007
Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності: автореферат
НМ Мирончук
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
372007
Особливості адаптації студентів вищих навчальних закладів до змінених умов життєдіяльності
НМ Мирончук
Нові технології навчання, 82-85, 2013
332013
Контекстний підхід у підготовці студентів до професійної діяльності у зарубіжній педагогічній теорії
НМ Мирончук
Креативна педагогіка, 95-101, 2018
302018
Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього педагога: сутнісні характеристики та шляхи формування
НМ Мирончук
Нові технології навчання: наук.-метод. зб, 209-214, 2013
282013
Стажування як форма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
НМ Мирончук
Андрагогічний вісник., 64-69, 2013
222013
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів та форми його здійснення
В Шидловська, НМ Мирончук
Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: збірник наукових праць …, 2014
202014
Професійне вигорання викладача вищої школи: чинники, ознаки, способи протидії
НМ Мирончук
Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості …, 2017
182017
Основи самоорганізації у професійній діяльності: навчально-методичний посібник
НМ Мирончук
Житомир: Житомирський державний університет ім. І. Франка, 133, 2020
172020
Діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутніх педагогів до реалізації функцій учителя-вихователя
НМ Мирончук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 85-88, 2014
172014
Професійна діяльність викладача вищої школи: суспільні виклики та проблеми змісту підготовки
НМ Мирончук
ОО Євенок, 2018
162018
Педагогічна майстерність викладача ВНЗ
ОВ Малнацька, НМ Мирончук
Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном, 61-64, 2014
152014
Особенности жизненного самоопределения и формирования профессиональных намерений старшеклассников
НМ Мирончук
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика …, 2010
152010
Застосування методу проектів у підготовці майбутніх викладачів до самоорганізації в професійній діяльності
НМ Мирончук
Проблеми освіти: зб. наук. праць, 2017
142017
Особливості праці викладача вищого навчального закладу в контексті самоорганізації його професійної діяльності
НМ Мирончук
Проблеми освіти: Наук-метод. зб., 147-151, 2015
132015
Самомотивація як складова самоорганізації викладача у професійній діяльності
НМ Мирончук
Проблеми освіти, 2018
122018
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ САМООРГАНІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
НМ Мирончук
Information Technologies and Learning Tools, 2020
11*2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20