Наталія Мирончук (Natalia Myronchuk)
Наталія Мирончук (Natalia Myronchuk)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий освітній простір
НМ Мирончук
Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: зб. наук. праць, 20-24, 2014
342014
Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності: дисертація
НМ Мирончук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007
272007
Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності
НМ Мирончук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007
272007
Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності: автореферат
НМ Мирончук
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
272007
Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього педагога: сутнісні характеристики та шляхи формування
НМ Мирончук
Нові технології навчання: наук.-метод. зб, 209-214, 2013
172013
Стажування як форма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
НМ Мирончук
Андрагогічний вісник., 64-69, 2013
162013
Особливості адаптації студентів вищих навчальних закладів до змінених умов життєдіяльності
НМ Мирончук
Нові технології навчання, 82-85, 2013
142013
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів та форми його здійснення
В Шидловська, НМ Мирончук
Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: збірник наукових праць …, 2014
112014
Інтерактивні методи навчання у вищих навчальних закладах
Д Остапчук, НМ Мирончук
Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном, 140-143, 2014
112014
Особенности жизненного самоопределения и формирования профессиональных намерений старшеклассников
НМ Мирончук
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика …, 2010
112010
Контекстна підготовка майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності на засадах проблемно-ситуаційного підходу
НМ Мирончук
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 15-20, 2016
82016
ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
НМ Мирончук
82015
Кваліфікаційні вимоги до викладачів вищих навчальних закладів як основа змісту освітньо-професійних програм підготовки фахівців
НМ Мирончук
Проблеми освіти: збірник наукових праць, 172-176, 2015
82015
Контекстний підхід у підготовці студентів до професійної діяльності у зарубіжній педагогічній теорії
НМ Мирончук
Креативна педагогіка, 95-101, 2018
72018
Роль планування в забезпеченні ефективності професійної діяльності викладача вищого навчального закладу
НМ Мирончук
Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск, 82-88, 2015
72015
Педагогічна майстерність викладача ВНЗ
ОВ Малнацька, НМ Мирончук
Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном, 61-64, 2014
72014
Завдання та зміст професійної підготовки сучасного фахівця в системі вищої освіти
НМ Мирончук
Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: зб. наук …, 2013
72013
Професійна діяльність викладача вищої школи: суспільні виклики та проблеми змісту підготовки
НМ Мирончук
ОО Євенок, 2018
62018
Професійне вигорання викладача вищої школи: чинники, ознаки, способи протидії
НМ Мирончук
Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості …, 2017
62017
Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ...
Житомир: Вид-во Рута, 2016
62016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20