Маргарита Алексеевна Гринчак (Пыркова)
Маргарита Алексеевна Гринчак (Пыркова)
Университет им. А.Нобеля, кафедра права
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ПРОМИСЛОВА БУРЖУАЗІЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИМОГ У ІІ ПОЛОВИНІ ХІХ-НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ.
МО Гринчак
52008
Основні напрямки взаємодії з’їзду гірничопромисловців Півдня з органами державної влади у другій половині ХІХ–на початку ХХ сторіччя
МО Гринчак
Гілея: науковий вісник, 11-13, 2017
2017
Трансформація соціально-економічних вимог промисловців південноукраїнських губерній пореформеної доби
MO Greenchak
Grani 19 (6), 66-72, 2016
2016
Трансформация социально-экономических требований промышленников южноукраинских губерний пореформенной эпохи
МО Гринчак
Грані 19 (6), 66-72, 2016
2016
Джерельна база дослідження великої промислової буржуазії південноукраїнських губерній пореформеної доби
МО Гринчак
Гілея: науковий вісник, 27-31, 2016
2016
Гринчак М. О. Джерельна база дослідження великої промислової буржуазії південноукраїнських губерній пореформеної доби
ГМ О.
Гілея, 27-31, 2016
2016
Трансформація суспільно–політичної позиції промисловців південноукраїнських губерній на початку ХХ сторіччя
МО Гринчак
Гілея: науковий вісник, 25-29, 2015
2015
Крупная промышленная буржуазия южных украинских губерний пореформенного периода в общественном восприятии
МО Гринчак
Гилея: научный вестник, 7-10, 2015
2015
Фактори формування інвестиційної привабливості південноукраїнських губерній пореформеного періоду для іноземних підприємців
МО Гринчак
Грані, 149-154, 2015
2015
Громадська активність та державна служба як засоби поширення політичного впливу представниками великої промислової буржуазії південноукраїнських губерній (на прикладі МС Авдакова)
МО Гринчак
Гуманітарний журнал, 115-122, 2014
2014
ВАСИЛЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ–доктор історичних наук, професор кафедри історії та політичної теорії НГУ. МАЙСУРАДЗЕ ДАРЕДЖАН–доктор
О ГОРОДЕЦЬКИЙ, СА ЗОЛОТАР, МО ГРИНЧАК, С БУРЯЧЕНКО
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11