Гончаренко ІВ; Goncharenko IV; Honcharenko IV
Гончаренко ІВ; Goncharenko IV; Honcharenko IV
Інститут еволюційної екології НАН України (Institute for evolutionary ecology, NAS of Ukraine)
Подтвержден адрес электронной почты в домене ieenas.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз рослинного покриву північно-східного Лісостепу України
ІВ Гончаренко
Український фітоценологічний збірник. Сер. А. Фітосоціологія 1 (19), 204, 2003
322003
Forest vegetation of the Feofaniya tract and its anthropogenic transformation
IV Goncharenko, OA Ignatjuk, R Shelyag-Sosonko Yu
Ecology and noospherology 24 (3-4), 51-63, 2013
102013
Рослини, занесені до Червоного списку Сумської області
ОС Родінка, КК Карпенко, АП Вакал, ІВ Гончаренко
Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині. Кн 6, 2004
102004
Лісова рослинність урочища Феофанія та її антропогенна трансформація
ІВ Гончаренко, ОА Ігнатюк, ЮР Шеляг-Сосонко
Екологія та ноосферологія 24 (3-4), 52-65, 2013
92013
Analysis of the plant cover of north-east Forest-Steppe of Ukraine
IV Goncharenko
Ukrayins’kyi Fitocenologichnyi Zbirnyk. Ser. A 19 (1), 1-203, 2003
9*2003
Будова рослинного організму
ІВ Гончаренко
Суми, 2004
82004
Продукти – трансформери. Що треба знати про ГМО?
ІВ Гончаренко
Безпека життєдіяльності 4, 10-14, 2009
62009
Флористична класифікація лісів Лісостепової Сумщини
ІВ Гончаренко
Український фітоценотичний збірник 1 (17), 3-17, 2001
62001
Лучна рослинність північно-східної частини Лівобережного Лісостепу України
ІВ Гончаренко
Укр. ботан. журн. 57 (6), 669-676, 2000
6*2000
Брандушка різнокольорова (Bulbocodium versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng.) на Сумщині
ІВ Гончаренко
Вакалівщина. До 30-річчя біологічного стаціонару Сумського пед. ін-ту: Зб …, 1998
6*1998
Taxonomic composition and spatial structure of the elements of landscaping park «Feofaniya»
RK Matiashuk, IV Goncharenko, IV Tkachenko, YS Prokopuk, KY Shchur
Ecology and noospherology 26 (3-4), 21-29, 2015
42015
Ценотична різноманітність лісової рослинності Сумського геоботанічного округу
ІВ Гончаренко
Укр. ботан. журн. 58 (4), 471-478, 2001
42001
Метод "сортуючої" кластеризацiї (DRSA) для класифiкацiї рослинностi
ІВ Гончаренко
Допов. НАН України 9, 129-136, 2015
32015
Классификация и фитоэкологическая оценка лесопарковой растительности г. Киева
ИВ Гончаренко, ГГ Н.
Фиторазнообразие Восточной Европы 9 (4), 129-158, 2015
32015
Екологічний аналіз місцезростань лісової рослинності парків "Нивки" та "Теремки" м. Києва
ІВ Гончаренко, ГМ Голик
Екологія та ноосферологія 26 (3-4), 53-68, 2014
32014
Синтаксономический состав некоторых ценофлор Левобережной Лесостепи Украины
ІВ Гончаренко
Зб. мат. конф. "Актуальні проблеми ботаніки та екології", 104-105, 2009
32009
Методологія характеристики синтаксонів як багатопараметричних систем
ОО Сенчило, ІВ Гончаренко
Вісн. Донец. нац. ун-ту, сер. А. Природничі науки 2, 346-354, 2008
32008
Принципи побудови і ревізії макросинтаксономічної системи (монографія)
ІВ Гончаренко
Суми: СумДПУ, 2007
32007
Рідкісні та зникаючі види рослин у природно-заповідній мережі Сумського геоботанічного округу
КК Карпенко, ОС Родінка, АП Вакал, ІВ Гончаренко
Зб. мат. конф. "Роль природно-заповідних територій у підтриманні …, 2003
3*2003
Поняття про загальну та мінімальну екологічну амплітуду синтаксонів
ІВ Гончаренко, ЯП Дідух
Наукові записки НАУКМА 20, 57-61, 2002
32002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20