Сергій Касьян
Сергій Касьян
Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти"
Підтверджена електронна адреса в umo.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління документообігом у закладах післядипломної педагогічної освіти на основі хмарних технологій
СП Касьян
спец. 13.00. 06/СП Касьян, 2016
32016
Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи
ОВ Овчарук, МЄ Андрос, СВ Антощук, ВО Болілий, ВВ Копотій, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018
22018
Перспективи розвитку інфокомунікаційних мереж
СП Касьян
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку, 94-97, 2012
22012
Використання технології змішаного навчання в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365 у процесі підвищення кваліфікації здобувачів освіти закладу післядипломної …
СП Касьян, ВВ Олійник
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2019
12019
Інтерактивні форми, методи та технології навчання слухачів кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій на дистанційному етапі проведення курсів …
СП Касьян
Післядипломна освіта в Україні 1, 88-93, 2018
12018
Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365 в управлінській діяльності завідувача кафедри
СП Касьян
Післядипломна освіта в Україні 2 (108), 56-60, 2017
12017
Оптимізація пропускної здатності інфокомунікаційної мережі з використанням методу непрямої оптимізації
СП Касьян
Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, 40-45, 2013
12013
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії …
ВО Купрієвич, ЛМ Сергеєва
ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020
2020
Цифровий простір закладу освіти: сучасний тренд розвитку освіти
СП Касьян
Державний заклад вищої освіти" Університет менеджменту освіти", 2020
2020
Технології та інструменти розвитку електронної кафедри закладу вищої освіти
СП Касьян
2020
Розвиток цифрової компетентності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» в системі відкритої післядипломної освіти …
СВ Антощук, СП Касьян
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2019
2019
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації" Упровадження STEAM освіти в освітній процес"
СП Касьян, СВ Антощук, ЛГ Кондратова
Державний заклад вищої освіти" Університет менеджменту освіти", 2019
2019
Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти
ВВ Олійник, ІМ Андрощук, СП Касьян, ЛЛ Ляхоцька, МЄ Андрос, ...
ДЗВО" Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2019
2019
Організація курсів підвищення кваліфікації з використанням моделей змішаного навчання
СП Касьян, ВВ Олійник
КП ІАЦ" Волиньенергософт, 2019
2019
Регейло ІЮ–доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник [апарат Президії Національної академії педагогічних наук України] Сергеєва ЛМ–доктор педагогічних наук …
СП Касьян, ЛЛ Ляхоцька, СВ Антощук, ТІ Сябрук
2018
Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти
МО Кириченко, СП Касьян, ВВ Олійник, ОВ Соснін, ЛЛ Ляхоцька, ...
ТОВ фірма «Іліон», 2018
2018
Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника в умовах організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти
МЄ Андрос, СП Касьян
Теорія і методика управління освітою 1 (21), 2018
2018
Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія
НГ Ничкало, АО Молчанова, НІ Клокар, МО Кириченко, ВВ Олійник, ...
Інтерсервіс, 2018
2018
Електронна кафедра: технології та інструменти розвитку
СП Касьян, ЛЛ Ляхоцька, СВ Антощук
Інтерсервіс, 2018
2018
Аналіз освітнього процесу у закладах післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій навчання
СП Касьян
Організація освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20