Ілона Гаращук, Илона Гаращук, Ілона Набока
Ілона Гаращук, Илона Гаращук, Ілона Набока
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Порівняльно-правовий метод у дослідженні місцевого самоврядування
ІВ Гаращук, ОО Петришин
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр., 54-66, 2015
22015
Роль постійних комісій місцевих рад у нормотворчому процесі
ІВ Гаращук
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 72-84, 2016
12016
До проблеми формування комітетів (комісій) муніципальних органів зарубіжних країн
ІВ Гаращук
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр., 92-103, 2014
12014
Статут територіальної громади: проблеми підготовки і прийняття
ІВ Гаращук
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 26, 2017
2017
Реформи організації та функціонування місцевого самоврядування в країнах Балтії
ІВ Гаращук, ОО Петришин
Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр., 55-63, 2015
2015
Теоретичні основи феномена публічної влади у сфері місцевого самоврядування
ІВ Гаращук
Юридична Україна, 10-17, 2015
2015
Контрольна функція постійних комісій представницьких органів місцевого самоврядування
ІВ Гаращук
Форум права, 66–70-66–70, 2014
2014
Щодо визначення сутності феномену публічної влади в Україні
ІВ Гаращук
Проблеми правової інтеграції: глобальний, національний і регіональний …, 2014
2014
Проблеми законності. 2012. Вип. 118
ОВ Хоменко, МГ Хаустова, ВЄ Кириченко, СА Черніченко, ОЮ Лялюк, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
Засідання постійних комісій як організаційна форма роботи органів місцевого самоврядування
ІВ Набока
Особистість. Суспільство. Право : зб. наук. ст. та тез наук. повідомл. за …, 2012
2012
Застосування методу контролю в діяльності постійних комісій місцевих рад
ІВ Набока
Проблеми законності : акад. зб. наук. пр., 95-102, 2012
2012
Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2011. Вип. 22
ОВ Петришин, ІВ Гетьман, ВП Колісник, ММ Гультай, ВВ Городовенко, ...
видавництво" Право", 2011
2011
Особливості реалізації методу планування в діяльності постійних комісій місцевих рад
ІВ Набока
Теорія і практика правознавства : електрон. наукометр. фах. вид. Нац. юрид …, 2011
2011
Про особливості реалізації підготовчо-дорадчої та номінаційної функцій постійними комісіями представницьких органів місцевого самоврядування
ІВ Набока
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр., 159-168, 2011
2011
Особливості правової регламентації робочих структурних підрозділів муніципалітетів європейських країн
ІВ Набока
Формування європейського правового простору: історія і сучасність …, 2011
2011
Постійні комісії місцевих рад: організаційно-правові питання діяльності: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право
ІВ Набока
2011
Проблеми формування складу постійних комісій представницьких органів місцевого самоврядування
ІВ Набока
Декларація про державний суверенітет України - передумова її незалежності та …, 2010
2010
Питання діяльності постійних комітетів органів місцевого самоврядування Російської Федерації
ІВ Набока
Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті …, 2009
2009
Правове регулювання організації та діяльності постійних комісій представницьких органів місцевого самоврядування
ІВ Набока
Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету …, 2009
2009
Правова форма діяльності постійних комісій представницьких органів місцевого самоврядування
ІВ Набока
Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування на сучасному …, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20