Лазоришинець Василь Васильович
Лазоришинець Василь Васильович
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Невідкладна допомога при основних патологічних синдромах у немовлят з уродженими вадами серця
ВВ Лазоришинець, НМ Руденко, ГВ Книшів
К.: Вид-во «УкрНДІСВД, 2001
262001
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ
ГА Слабкий, ТК Кульчицкая, ВВ Лазоришинец, НС Бедий
Современная педиатрия, 35-35, 2009
202009
Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Pseudomonas aeruginosa у хірургічних стаціонарах України в 2009 році
ВВ Лазоришинець, ВФ Марієвський, АГ Салманов
Харківська хірургічна школа, 71-75, 2010
132010
Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи
ВМ Князевич, ВВ Лазоришенець, ІВ Яковенко, ГО Слабкий, ...
122009
Антибіотикорезистентність клінічних штамів Staphylococcus aureus в хірургічних стаціонарах Україні в 2010 р.
АГ Салманов
Хірургія України.–2011.–№ 3 (39).–С. 26-31., 2011
102011
Вища медична освіта України на сучасному етапі
ВВ Лазоришинець
Проблеми сучасноїмедичної науки та освіти, 5-10, 2008
102008
Інтерактивність як спосіб ефективної взаємодії і навчання студентів
Н Руденко
Нова педагогічна думка, 25-29, 2014
92014
Стан підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників і завдання вищої медичної школи щодо інтеграції до світового освітнього простору
ВВ Лазоришенець, МВ Банчук, ОП Волосовець, ІІ Фещенко, ...
Медична освіта, 5-10, 2009
82009
До питань захворюваності населення на хвороби системи кровообігу та організації медичної допомоги
ВВ Лазоришинець
Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї здоров'я, 9-14, 2009
72009
Цікава фізіологія в дослідах
АГ Козлов, ОІ Плиска, ВВ Лазоришинець, ГВ Книшів
К.: Парламентське видавництво 60, 2003
72003
Лікувальна тактика при критичних вроджених вадах серця у немовлят
НМ Руденко
Хірургія дитячого віку, 12-18, 2012
62012
Основні проблеми державної кадрової політики з підготовки керівників охорони здоров'я
НМ Коба, РМ Ісаєнко, ВВ Короленко, ОФ Глушаниця, ОІ Ременник, ...
Український науково-медичний молодіжний журнал, 16-22, 2012
62012
Характеристика стану здоров’я дитячого населення України
ТК Кульчицька, ОВ Олексi, ВВ Лазоришинець
Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно …, 2007
62007
Білінгвальна структурована номенклатура діагнозів, кардіологічних та кардіохірургічних втручань, позасерцевих аномалій, загальних перед-та післяопераційних факторів ризику у …
ІГ Лебідь, НМ Руденко, ІМ Ємець
К.: НПМЦДКК, 2015
52015
Дорослі пацієнти із коригованими вродженими вадами серця
НМ Руденко, ОБ Куриляк, АА Мальская
Таврический медико-биологический вестник, 46, 2009
52009
Ханєнова ВА та iн. Лiкувальна тактика у дiтей з природженими вадами серця
НМ Руденко, ЕО Малишева
Нова медицина, 62, 2004
52004
Система невідкладної допомоги дітям першого року життя зі складними вродженими вадами серця: дис.... доктора мед. наук: 14.01. 04/Руденко Надія Миколаївна
НМ Руденко
ММ Амосова АМН України, 2003
52003
Цiкава фiзiологiя в дослiдах
АГ Козлов, ОI Плиска, ВВ Лазоришинець, ГВ Книшов
52003
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із проведенням економічного експерименту щодо державної підтримки …
В Наконечний
Режим доступу: http://w1. c1. rada. gov. ua/pls/zweb_n/webproc4_1, 0
5
Питання підвищення ефективності інноваційної та винахідницької діяльності й розвитку трансферу медичних технологій у сфері охорони здоров’я України
ВВ Лазоришинець, ОП Волосовець, ОМ Кочет, АЄ Горбань, ...
Український медичний часопис, 142-145, 2014
42014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20