Лазоришинець Василь Васильович
Лазоришинець Василь Васильович
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Невідкладна допомога при основних патологічних синдромах у немовлят з уродженими вадами серця
ВВ Лазоришинець, НМ Руденко, ГВ Книшів
К.: УкрНДІСВД, 2006.—78 c, 2001
242001
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ
ГА Слабкий, ТК Кульчицкая, ВВ Лазоришинец, НС Бедий
Современная педиатрия, 35-35, 2009
222009
Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи
ВМ Князевич, ВВ Лазоришенець, ІВ Яковенко, ГО Слабкий, ...
192009
Інтерактивність як спосіб ефективної взаємодії і навчання студентів
НМ Руденко
Нова педагогічна думка, 25-29, 2014
182014
The study of the electromagnetic component of the human body as a diagnostic indicator in the examination of patients with non-communicable diseases: problem statement
OP Mintser, VV Semenets, ММ Potiazhenko, РМ Podpruzhnykov, ...
Aluna Publishing, 2020
14*2020
Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Pseudomonas aeruginosa у хірургічних стаціонарах України в 2009 році
ВВ Лазоришинець, ВФ Марієвський, АГ Салманов
Харківська хірургічна школа, 71-75, 2010
142010
Вища медична освіта України на сучасному етапі
ВВ Лазоришинець
Проблеми сучасноїмедичної науки та освіти, 5-10, 2008
142008
Bloodsaving technology in surgery of mitral heart defects
V Lazorishinetz, V Popov, B Gumenyuk, V Dyachenko
Cardiology in Belarus 8 (3), 21-5, 2016
102016
Основні проблеми державної кадрової політики з підготовки керівників охорони здоров'я
НМ Коба, РМ Ісаєнко, ВВ Короленко, ОФ Глушаниця, ОІ Ременник, ...
Український науково-медичний молодіжний журнал, 16-22, 2012
102012
Антибіотикорезистентність клінічних штамів Staphylococcus aureus в хірургічних стаціонарах Україні в 2010 р.
АГ Салманов
Хірургія України.–2011.–№ 3 (39).–С. 26-31., 2011
102011
Вища медична та фармацевтична освіта україни на сучасному етапі
ВВ Лазоришинець
Лазоришинець, МВ Банчук, ОП Волосовець, ІІ Фещенко, ІЄ БулахС. 2 7, 2008
102008
Стан підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників і завдання вищої медичної школи щодо її інтеграції до світового освітнього простору
ВВ Лазоришинець, МВ Банчук, ОП Волосовець, ІІ Фещенко, ...
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 2009
92009
Лікувальна тактика при критичних вроджених вадах серця у немовлят
НМ Руденко
Хірургія дитячого віку, 12-18, 2012
82012
До питань захворюваності населення на хвороби системи кровообігу та організації медичної допомоги
ВВ Лазоришинець
Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї здоров'я, 9-14, 2009
82009
Питання підвищення ефективності інноваційної та винахідницької діяльності й розвитку трансферу медичних технологій у сфері охорони здоров’я України
ВВ Лазоришинець, ОП Волосовець, ОМ Кочет, АЄ Горбань, ...
Український медичний часопис, 142-145, 2014
72014
Xірургічне лікування вроджених вад серця у дітей першого року життя
ЛЮ Богута, НМ Руденко, ІМ Ємець
Современная педиатрия, 145-147, 2013
62013
Гостра респiраторноа вiрусна iнфекцiя у вагiтних: епiдемiологiя, патогенез, особливостi клiнiчного перебiгу, сучаснi методи дiагностики i лiкування
ВВ Лазоришинець, IВ Шпак, ВВ Камiнський
Здоровье женщины., 97, 2010
62010
Дорослі пацієнти із коригованими вродженими вадами серця
НМ Руденко, ОБ Куриляк, АА Мальская
Таврический медико-биологический вестник, 46, 2009
62009
Характеристика стану здоров’я дитячого населення України
ТК Кульчицька, ОВ Олексi, ВВ Лазоришинець
Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно …, 2007
62007
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із проведенням економічного експерименту щодо державної підтримки …
В Наконечний
Режим доступу: http://w1. c1. rada. gov. ua/pls/zweb_n/webproc4_1, 0
6
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20