Лазоришинець Василь Васильович
Лазоришинець Василь Васильович
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Невідкладна допомога при основних патологічних синдромах у немовлят з уродженими вадами серця
ВВ Лазоришинець, НМ Руденко, ГВ Книшів
К.: Вид-во «УкрНДІСВД, 2001
262001
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ
ГА Слабкий, ТК Кульчицкая, ВВ Лазоришинец, НС Бедий
Современная педиатрия, 35-35, 2009
202009
Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Pseudomonas aeruginosa у хірургічних стаціонарах України в 2009 році
ВВ Лазоришинець, ВФ Марієвський, АГ Салманов
Харківська хірургічна школа, 71-75, 2010
132010
Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи
ВМ Князевич, ВВ Лазоришенець, ІВ Яковенко, ГО Слабкий, ...
122009
Антибіотикорезистентність клінічних штамів Staphylococcus aureus в хірургічних стаціонарах Україні в 2010 р.
АГ Салманов
Хірургія України.–2011.–№ 3 (39).–С. 26-31., 2011
102011
Вища медична освіта України на сучасному етапі
ВВ Лазоришинець
Проблеми сучасноїмедичної науки та освіти, 5-10, 2008
102008
Інтерактивність як спосіб ефективної взаємодії і навчання студентів
Н Руденко
Нова педагогічна думка, 25-29, 2014
92014
Стан підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників і завдання вищої медичної школи щодо її інтеграції до світового освітнього простору
ВВ Лазоришинець, МВ Банчук, ОП Волосовець, ІІ Фещенко, ...
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 2009
82009
До питань захворюваності населення на хвороби системи кровообігу та організації медичної допомоги
ВВ Лазоришинець
Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї здоров'я, 9-14, 2009
72009
Цікава фізіологія в дослідах
АГ Козлов, ОІ Плиска, ВВ Лазоришинець, ГВ Книшів
К.: Парламентське видавництво 60, 2003
72003
Лікувальна тактика при критичних вроджених вадах серця у немовлят
НМ Руденко
Хірургія дитячого віку, 12-18, 2012
62012
Характеристика стану здоров’я дитячого населення України
ТК Кульчицька, ОВ Олексi, ВВ Лазоришинець
Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно …, 2007
62007
Білінгвальна структурована номенклатура діагнозів, кардіологічних та кардіохірургічних втручань, позасерцевих аномалій, загальних перед-та післяопераційних факторів ризику у …
ІГ Лебідь, НМ Руденко, ІМ Ємець
К.: Вид. НПМЦДКК, 2015
52015
Основні проблеми державної кадрової політики з підготовки керівників охорони здоров'я
НМ Коба, РМ Ісаєнко, ВВ Короленко, ОФ Глушаниця, ОІ Ременник, ...
Український науково-медичний молодіжний журнал, 16-22, 2012
52012
Дорослі пацієнти із коригованими вродженими вадами серця
НМ Руденко, ОБ Куриляк, АА Мальская
Таврический медико-биологический вестник, 46, 2009
52009
Метод моніторингу електрофізичних характеристик напівпровідникових структур
НМ Руденко
Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів. ВIII всеукраїнська …, 2009
52009
Ханєнова ВА та iн. Лiкувальна тактика у дiтей з природженими вадами серця
НМ Руденко, ЕО Малишева
Нова медицина, 62, 2004
52004
Цiкава фiзiологiя в дослiдах
АГ Козлов, ОI Плиска, ВВ Лазоришинець, ГВ Книшов
52003
Вища медична та фармацевтична освіта україни на сучасному етапі
ВВ Лазоришинець
Лазоришинець, МВ Банчук, ОП Волосовець, ІІ Фещенко, ІЄ БулахС. 2 7, 0
5
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із проведенням економічного експерименту щодо державної підтримки …
В Наконечний
Режим доступу: http://w1. c1. rada. gov. ua/pls/zweb_n/webproc4_1, 0
5
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20