Олена Леванда / Елена Леванда / Elena Levanda
Олена Леванда / Елена Леванда / Elena Levanda
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Рівень доходів, умов харчування й тривалості життя населення: порівняльний аналіз України та країн ЄС
ВО Шликова, ОМ Леванда
Науковий журнал «Демографія та соціальна економіка» 32 (1), С.140-152, 2018
5*2018
Аналіз динаміки та структури зовнішньоторговельної діяльності України
ОМЛ Г. В. Крамарев, В.О. Шликова
Бізнес Інформ, 79-91, 2019
22019
Оцінка інтегрованості України у світову торгівлю
МО Кизим, ОЮ Полякова, ГВ Крамарев, ОМ Леванда
Проблеми і перспективи економіки та управління, 16-27, 2018
12018
Системний підхід до формування нормативної бази з визначення рівня життя населення в Україні
ОМ Леванда
Міжнародний науковий економічний журнал «Бізнес Інформ», 2017
12017
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ОЮ Полякова, ОВ Грипіч, ОМ Леванда
2021
Концептуальні засади розвитку аграрної сфери та сільських територій України
ОМ Кизим, Микола Олександровия, Полякова, Ольга Юріївна, Хаустова, Вікторія ...
2020
Аналіз проблем і тенденцій розвитку сільських територій України
ОМ Полякова, Ольга Юріївна, Хаустова, Вікторія Євгенівна, Леванда
Бізнес Інформ, 229-250, 2020
2020
Аналіз соціально-економічних факторів функціонування споживчого ринку в Україні
ОМ Полякова, Ольга Юріївна, Леванда
ХV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Обліково-аналітичні …, 2019
2019
Порівняльний аналіз підходів до стандартів життя: Україна і Польща
ОМ Леванда
Проблеми економіки, 15-24, 2019
2019
Развитие потребительского рынка Украины в условиях макроэкономической нестабильности
ВА Шлыкова, ЕМ Леванда
Бизнес Информ, 2019
2019
Зовнішньоекономічна діяльність: податки, митне регулювання та інституційні зміни
ОМЛ О. Ю. Полякова
Міжнародна науково-практична конференція, 36-40, 2018
2018
Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління
ОМ Леванда
Міжнародна науково-практична конференція, 58-60, 2018
2018
Оцінка інтегрованості україни у світову торгівлю
ОМ Леванда, ГВ Крамарев, ОЮ Полякова, МО Кизим
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Оцінка інтегрованості України у світову торгівлю Аналіз динаміки та структури зовнішньоторговельної діяльності України
ОМЛ М. О. Кизим, Г.В. Крамарев, О. Ю. Полякова
Проблеми і перспективи економіки та управління 4 (4 (16)), 16-27, 2018
2018
Соціальний аспект конкурентоспроможності України на міждержавному рівні
ОМ Леванда
Конкурентоспроможність та інновації:проблеми науки та практики, 269, 2017
2017
Законодательная база системы обеспечения нормативов уровня жизни населения в Украине
ОМ Леванда
Журнал «Baltic Journal of Economic Studies», 73-79, 2017
2017
Система обеспечения нормативов уровня жизни населения
ОМ Леванда, ГМ Кизим
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна …, 2017
2017
«Спиральная динамика сознания», как инструмент диагностики «ценностного ядра» украинцев.
ОМ Леванда
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції …, 2015
2015
Сознание как ресурс поведенческой экономики
ОМ Леванда
міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції сталого розвитку …, 2015
2015
Сущность и оценка субъективного экономического благополучия
МС Доронина, ЕМ Леванда
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20