Отменить
Подписаться
Кононенко Аліна Володимирівна
Кононенко Аліна Володимирівна
ХНУ імені В.Н. Каразіна
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Забезпечення економічної результативності діяльності підприємства
ЯВ Догадайло, АВ Кононенко
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019
42019
Стимулирование работников как фактор повышения результативности деятельности предприятия
ТО Сазонова, АВ Кононенко, ІВ Кононенко
Економічний форум, 214-221, 2018
42018
Особенности процессов миграции естественных радионуклидов в подземных водах при ликвидации угольных шахт Северо-Восточного Донбасса
ИВ Удалов, АВ Кононенко
Journal of Geology, Geography and Geoecology 24 (2), 121-128, 2016
42016
Основні передумови зниження якості питних підземних вод крейдяних водозаборів Східної України
ІВ Удалов, АВ Кононенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2016
32016
Концепція software-defined-networking та основні принципи openflow
АВ Кононенко, ІМ Кучма, МВ Перетятько, ВО Кацалап, ДО Размислов
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку, 51-58, 2018
22018
Еколого-гідрогеохімічні особливості формування підземних вод мергельно-крейдяного водоносного горизонту та прогноз їх якості (на прикладі Житлівського водозабору в Луганській …
КАВ Удалов І.В.
Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища, 94-105, 2018
12018
Вплив техногенних факторів на еколого-гідрогеологічні характеристики крейдових водозаборів північно-східного Донбасу
ІВ Удалов, АВ Кононенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2016
12016
Аналіз впливу техногенних об’єктів Лисичансько-Рубіжанського промвузла на екологічний стан навколишнього природного середовища
НВ Міхалкова, АВ Кононенко, ІВ Удалов
ВІСНИК, 2022
2022
Performance of special engineering and geological researches in the territories of industrial and urban agglomerations
В Соколов, І Удалов, А Кононенко
Visnyk of VN Karazin Kharkiv National University, series" Geology. Geography …, 2021
2021
ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЯХ ПРОМИСЛОВО-МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ.
В Артемович Сокол&, І Валерійович Уда&, А Володимирівна К&
Visnyk of Karazin Kharkiv National University. Series" Geology-Geography …, 2021
2021
Remediation of contaminated heavy metals and radionuclides of soil covering with the application of modern environmental technologies
ОВ Полевич, ІВ Удалов, АВ Кононенко, ФВ Чомко
Visnyk of VN Karazin Kharkiv National University, series" Geology. Geography …, 2020
2020
ВІДНОВЛЕННЯ ЗАБРУДНЕНОГО ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ТА РАДІОНУКЛІДАМИ ҐРУНТОВОГО ПОКРИТТЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
ОВ Полевич, І Удалов, А Кононенко, ФВ Чомко
Visnyk of Karazin Kharkiv National University. Series" Geology-Geography …, 2020
2020
Спосіб збільшення запасів підземних вод на площинних водозаборах
КАВ Яковлєв В.В.
2019
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АЕРОПОРТАХ
НІ Пирогова, АВ Кононенко
ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ, 170, 2019
2019
Обеспечение экономической результативности деятельности предприятия
ЯВ Догадайло, АВ Кононенко
Экономика транспортного комплекса, 39-55, 2019
2019
ОЦІНКА ВПЛИВУ КРАСНОПОПІВСЬКОГО ПСГ НА ФОРМУВАННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЖИТЛІВСЬКОГО ВОДОЗАБОРУ (ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ)
АВ Кононенко, ІВ Удалов
СТРАТЕГІЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, 160, 2019
2019
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТОВИХ ВОД ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ СКУПЧЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ
ІВ УДАЛОВ, ВО ПЕТІК, АВ КОНОНЕНКО, ОС СИДЕЛЬНИК
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, 236, 2019
2019
Особенности радиационного риска на территории Северо-Восточного Донбасса
ИВ Удалов, АВ Кононенко, АИ Лурье
Вопросы атомной науки и техники, 2018
2018
Geological and ecological preconditions for the development of hydrogelological" windows"(by example of cretaceous water intakes in Eastern Ukraine)
АВ Кононенко
Visnyk of VN Karazin Kharkiv National University, series" Geology. Geography …, 2017
2017
Фрагмент практичного заняття з нідерландської мови з формування у студентів першого курсу граматичної компетентності з використанням автентичного пісенного матеріалу
АВ Кононенко
Іноземні мови, 57-59, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20