Yevhen Gromov, Ievhen Gromov, Ievgen Gromov, Євген Громов
Yevhen Gromov, Ievhen Gromov, Ievgen Gromov, Євген Громов
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концептуальні засади розвитку наукової діяльності педагогічного університету на сучасному етапі розвитку суспільства
А Коломієць, Н Лазаренко, Є Громов
Освітній простір України : Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний …, 2017
15*2017
Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 - теорія і …
ЄВ Громов
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2010
10*2010
Implementation of the latest world-class scientific achievements in training process of future teachers
A Kolomiiets, D Kolomiiets, Y Gromov
Наука і освіта, 72-77, 2017
62017
Організація професійної технічної освіти у Другій Речі Посполитій (1918-1939 рр.)
ЄВ Громов
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : зб. наук …, 2008
52008
Моніторинг наукової діяльності у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за 2017 рік. : інформаційно-аналітичний збірник
С Полоянчук, Н Лазаренко, А Коломієць, Є Громов
32018
Викладання навчальних дисциплін у педагогічних університетах іноземною мовою як чинник Євроінтеграції
Є Громов, Н Лазаренко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2017
3*2017
Моніторинг наукової діяльності у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. 2016 рік. : інформаційно-аналітичний збірник
С Подолянчук, Н Лазаренко, Є Громов
Вінниця, 2017
32017
Моніторинг наукової діяльності у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за 2015 рік. : інформаційно-аналітичний збірник
С Подолянчук, Н Лазаренко, І Руснак, Є Громов
32016
Порівняльний аналіз напрямів реформування освіти у Польщі та Україні наприкінці ХХ ст.
ЄВ Громов
Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна …, 2011
2*2011
Впровадження нових освітніх технологій у професійних навчальних закладах Польщі
ЄВ Громов
Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал …, 2008
22008
Сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства і виховання лідерів.
Є Громов, В Галузяк, О Акімова
Лідер. Освіта. Суспільство // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Х …, 2019
1*2019
Актуальність вивчення досвіду іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії
Є Громов
Освітологія (Oświatologia): українсько-польський науковий журнал, 163-169, 2017
12017
Нетнографічний аналіз тематичного спектру педагогічних досліджень у виданнях з наукометричної бази Scopus
A Kolomiets, Y Gromov
Інформаційні технології і засоби навчання 59 (3), 179-188, 2017
12017
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСАЙТ» КАК ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
O Slushny, N Khamska, O Akimova, A Kolomiiets, I Gromov
Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV 4, 635-645, 2020
2020
Громов Є.В. Використання методики blended learning в іншомовній підготовці майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей (досвід Польщі та Чехії)
Є Громов
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2020
2020
Технологія активного мовлення у формуванні іншомовної комунікативної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей в університетах Польщі та Чехії
Є Громов
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2020
2020
Готовність студентів польських і чеських університетів до використання сучасних ІКТ в навчальному процесі (порівняльний аналіз)
Є Громов
Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Збірник наукових …, 2020
2020
Іншомовна підготовка майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у закладах вищої освіти Республіки Польщі та Чеської Республіки: монографія
Є Громов
2020
Практичний досвід іншомовної підготовки майбутніх учителів у Польщі та Чехії: навч-метод. посіб.
Є Громов
Вінниця. Вид-во ВДПУ., 2020
2020
ЗАКОРДОННЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
А Коломієць, Н Лазаренко, Є Громов
ВІСНИК КАФЕДРИ ЮНЕСКО «НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ» НАПН …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20