Євген Громов
Євген Громов
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Концептуальні засади розвитку наукової діяльності педагогічного університету на сучасному етапі розвитку суспільства
А Коломієць, Н Лазаренко, Є Громов
Освітній простір України : Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний …, 2017
132017
Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 - теорія і …
ЄВ Громов
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2010
11*2010
Організація професійної технічної освіти у Другій Речі Посполитій (1918-1939 рр.)
ЄВ Громов
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : зб. наук …, 2008
82008
Моніторинг наукової діяльності у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. 2016 рік. : інформаційно-аналітичний збірник
С Подолянчук, Н Лазаренко, Є Громов
Вінниця, 2017
32017
Викладання навчальних дисциплін у педагогічних університетах іноземною мовою як чинник Євроінтеграції
Є Громов, Н Лазаренко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2017
2*2017
Implementation of the latest world-class scientific achievements in training process of future teachers
A Kolomiiets, D Kolomiiets, Y Gromov
Наука і освіта, 72-77, 2017
22017
Нетнографічний аналіз тематичного спектру педагогічних досліджень у виданнях з наукометричної бази Scopus
A Kolomiets, Y Gromov
Інформаційні технології і засоби навчання 59 (3), 179-188, 2017
22017
Порівняльний аналіз напрямів реформування освіти у Польщі та Україні наприкінці ХХ ст.
ЄВ Громов
Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна …, 2011
2*2011
Впровадження нових освітніх технологій у професійних навчальних закладах Польщі
ЄВ Громов
Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал …, 2008
22008
Сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства і виховання лідерів
ВМ Галузяк, ОВ Акімова, ОВ Акимова, ЄВ Громов, ЕВ Громов
Харків: НТУ «ХПІ», 2019
2019
Кореляція потреб школи та пропозиції системи педагогічної освіти (на прикладі Польщі)
Є Громов, А Коломієць, Д Коломієць
Університет – Школа: співпраця в умовах євроінтеграції: монографія / за заг …, 2019
2019
Сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства і виховання лідерів.
Є Громов, В Галузяк, О Акімова
Лідер. Освіта. Суспільство // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Х …, 2019
2019
Europeanization of the Ukrainian System of Higher Pedagogical Education through the Improvement of Undergraduates’ Foreign Language Communicative Skills.
Є Громов, А Коломієць, Д Коломієць, І Мазайкіна, О Наливайко
Society, Integration, Education (SIE 2019). Rezekne, Latvia. May 24-25, 2019 …, 2019
2019
Іншомовна комунікативна компетентність як індикатор готовності педагога до професійної мобільності.
Є Громов
Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір: Матеріали V …, 2019
2019
Розвиток іншомовної компетентності майбутніх магістрів педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів
А Коломієць, Є Громов
Рідна школа, С. 15-20, 2018
2018
До проблеми іншомовної компетентності майбутніх учителів трудового навчання
Є Громов, Д Коломієць
Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій …, 2018
2018
Викладання навчальних дисциплін англійською мовою студентам магістратури як чинник розвитку транснаціональної освіти
Є Громов, А Коломієць
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2018
2018
Застосування колективних форм аудиторної роботи як засіб підвищення мотивації в навчанні англійському усному мовленню польських студентів нефілологічних спеціальностей
Є Громов
Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту …, 2018
2018
Професійна підготовка викладачів іноземних мов в умовах інформаційного суспільства. Навчально-методичний посібник
Ю Фальштинська, Є Громов, Т Ямчинська
2018
Foreign Language Competence of the Citizens of Poland and Czech Republic within the Context of Current All-European Linguistic Processes
Y Gromov, A Kolomiiets, N Lazarenko, O Zhovnych, L Biretska
SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20