Yevhen Gromov, Ievhen Gromov, Ievgen Gromov, Gromov I., Євген Громов, Громов Є.В.
Yevhen Gromov, Ievhen Gromov, Ievgen Gromov, Gromov I., Євген Громов, Громов Є.В.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концептуальні засади розвитку наукової діяльності педагогічного університету на сучасному етапі розвитку суспільства
А Коломієць, Н Лазаренко, Є Громов
Освітній простір України : Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний …, 2017
162017
Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 - теорія і …
ЄВ Громов
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2010
10*2010
Implementation of the latest world-class scientific achievements in training process of future teachers
A Kolomiiets, D Kolomiiets, Y Gromov
Наука і освіта, 72-77, 2017
82017
Організація професійної технічної освіти у Другій Речі Посполитій (1918-1939 рр.)
ЄВ Громов
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : зб. наук …, 2008
62008
Викладання навчальних дисциплін у педагогічних університетах іноземною мовою як чинник Євроінтеграції
Є Громов, Н Лазаренко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2017
4*2017
Моніторинг наукової діяльності у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за 2017 рік. : інформаційно-аналітичний збірник
С Полоянчук, Н Лазаренко, А Коломієць, Є Громов
32018
Моніторинг наукової діяльності у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. 2016 рік. : інформаційно-аналітичний збірник
С Подолянчук, Н Лазаренко, Є Громов
Вінниця, 2017
32017
Моніторинг наукової діяльності у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за 2015 рік. : інформаційно-аналітичний збірник
С Подолянчук, Н Лазаренко, І Руснак, Є Громов
32016
Порівняльний аналіз напрямів реформування освіти у Польщі та Україні наприкінці ХХ ст.
ЄВ Громов
Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна …, 2011
3*2011
Сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства і виховання лідерів.
Є Громов, В Галузяк, О Акімова
Лідер. Освіта. Суспільство // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Х …, 2019
2*2019
Актуальність вивчення досвіду іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії
Є Громов
Освітологія (Oświatologia): українсько-польський науковий журнал, 163-169, 2017
22017
Впровадження нових освітніх технологій у професійних навчальних закладах Польщі
ЄВ Громов
Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал …, 2008
22008
Науковий туризм як інструмент професійного розвитку дорослих
Н Лазаренко, А Коломієць, Є Громов
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б …, 2019
12019
Самостоятельная подготовка студентами дидактических материалов с учётом принципов индивидуализации и дифференциации обучения иностранным языкам
Є Громов, І Мазайкіна
Педагогические инновации – 2017: материалы международной научно-практической …, 2017
1*2017
Нетнографічний аналіз тематичного спектру педагогічних досліджень у виданнях з наукометричної бази Scopus
A Kolomiets, Y Gromov
Інформаційні технології і засоби навчання 59 (3), 179-188, 2017
12017
Applying of modern multimedia-technologies into the process of foreign languages teaching
Y Gromov, I Mazajkina
Innovative solutions in modern science. Scientific Journal, 29-43, 2017
12017
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСАЙТ» КАК ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
O Slushny, N Khamska, O Akimova, A Kolomiiets, I Gromov
Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV 4, 635-645, 2020
2020
Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії. Дисертація на здобуття …
ЄВ Громов
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020
2020
Work with Foreign Scientific Editions as an Effective Factor of Motivating Undergraduates to Improve Their Foreign Language Competency.
I Gromov, A Kolomiiets, L Kolomiiets, D Kolomiiets, I Mazajkina
The New Educational Review 60 (2), 96-107, 2020
2020
Використання методики blended learning в іншомовній підготовці майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей (досвід Польщі та Чехії)
Є Громов
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20