Yevhen Gromov, Ievhen Gromov, Ievgen Gromov, Євген Громов
Yevhen Gromov, Ievhen Gromov, Ievgen Gromov, Євген Громов
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концептуальні засади розвитку наукової діяльності педагогічного університету на сучасному етапі розвитку суспільства
А Коломієць, Н Лазаренко, Є Громов
Освітній простір України : Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний …, 2017
142017
Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 - теорія і …
ЄВ Громов
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2010
11*2010
Організація професійної технічної освіти у Другій Речі Посполитій (1918-1939 рр.)
ЄВ Громов
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : зб. наук …, 2008
72008
Викладання навчальних дисциплін у педагогічних університетах іноземною мовою як чинник Євроінтеграції
Є Громов, Н Лазаренко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2017
3*2017
Implementation of the latest world-class scientific achievements in training process of future teachers
A Kolomiiets, D Kolomiiets, Y Gromov
Наука і освіта, 72-77, 2017
32017
Моніторинг наукової діяльності у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. 2016 рік. : інформаційно-аналітичний збірник
С Подолянчук, Н Лазаренко, Є Громов
Вінниця, 2017
32017
Порівняльний аналіз напрямів реформування освіти у Польщі та Україні наприкінці ХХ ст.
ЄВ Громов
Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна …, 2011
2*2011
Впровадження нових освітніх технологій у професійних навчальних закладах Польщі
ЄВ Громов
Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал …, 2008
22008
Сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства і виховання лідерів.
Є Громов, В Галузяк, О Акімова
Лідер. Освіта. Суспільство // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Х …, 2019
1*2019
Актуальність вивчення досвіду іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії
Є Громов
Освітологія (Oświatologia): українсько-польський науковий журнал, 163-169, 2017
12017
Нетнографічний аналіз тематичного спектру педагогічних досліджень у виданнях з наукометричної бази Scopus
A Kolomiets, Y Gromov
Інформаційні технології і засоби навчання 59 (3), 179-188, 2017
12017
Методологія і методика наукових досліджень (Methodology and Principles of Scientific Research)
Є Громов, А Коломієць
Видавництво: ФОП Корзун Д.Ю., 2020
2020
ЕВРОПЕИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ ПОСРЕДСТВОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ
Y Gromov, A Kolomiiets, D Kolomiiets, I Mazaikina, O Nalyvaiko
Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III 443, 454, 2019
2019
Форми й методи підвищення наукової публікаційної активності та продуктивності викладачів вищої школи
Є Громов, А Коломієць, Д Коломієць
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2019
2019
International Scientific and Pedagogical Communication as a Constituent Part of the Tourism Activity.
GI Denysyk, AM Kolomiiets, IV Gromov, DI Kolomiiets, D Kamenova
Ukrainian Geographical Journal 4, 28-39., 2019
2019
Науковий туризм як інструмент професійного розвитку дорослих
Н Лазаренко, А Коломієць, Є Громов
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б …, 2019
2019
До сторіччя становлення системи педагогічної освіти Польщі (1919-2019)
Є Громов
Рідна школа, 18-25, 2019
2019
Кореляція потреб школи та пропозиції системи педагогічної освіти (на прикладі Польщі)
Є Громов, А Коломієць, Д Коломієць
Університет – Школа: співпраця в умовах євроінтеграції: монографія / за заг …, 2019
2019
Europeanization of the Ukrainian System of Higher Pedagogical Education through the Improvement of Undergraduates’ Foreign Language Communicative Skills.
Є Громов, А Коломієць, Д Коломієць, І Мазайкіна, О Наливайко
Society, Integration, Education (SIE 2019). Rezekne, Latvia. May 24-25, 2019 …, 2019
2019
Іншомовна комунікативна компетентність як індикатор готовності педагога до професійної мобільності.
Є Громов
Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір: Матеріали V …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20