Тетяна Гадульзянівна Харченко
Тетяна Гадульзянівна Харченко
КУБГ, гуманітарний інститут, кафедра романської філології
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Взаємодія школи та соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції
ТГ Харченко
Луган. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2002, 2002
132002
Гуманізація сучасної педагогічної освіти у Франції: теорія і практика
ТГ ХАРЧЕНКО
Луганськ : Вид-во ДЗ ,,ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013
102013
Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності підприємства
ТО Харченко, РЛ Куфрик
Ефективна економіка, 2016
82016
Тенденції розвитку педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття
Т Харченко
Шлях освіти, 15-20, 2009
72009
Розвиток особистості вчителя-рефлексивного практика як пріоритетна складова процесу гуманізації педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття
ТГ Харченко
Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки.–Луганськ, 216, 2011
62011
Особенности психологической коррекции личности осужденных с отклонениями психического развития
ТГ Харченко
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия …, 2015
52015
Методологічні підходи до дослідження теорії та практики гуманізації підготовки педагогів у Франції в другій половині ХХ століття
ТГ Харченко
Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр./за заг. ред. проф. ВІ …, 2008
52008
Професійна підготовка вчителів початкової та середньої шкіл у сучасній Франції
ТГ Харченко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 61-65, 2007
52007
Особливості формування кадрового потенціалу в організаціях медичної сфери обслуговування України
ТО Харченко, ТА Харченко, АД Сиза, АД Сизая
32017
Особливості формування стратегії розвитку організації на основі життєвого циклу
ТО Харченко, АІ Патлайчук
Проблеми системного підходу в економіці, 32-36, 2017
32017
Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрного сектору країни в умовах глобалізаційних викликів
АМ Михайлов, ЛІ Михайлова, ТО Харченко
Ткачов ОО, 2016
32016
Актуализация французского опыта гуманизации педагогического образования для Украины: организационные уроки
ТГ Харченко
Вестн. Казах. нац. ун-та имени Аль-Фараби : Педагогические науки, 80-85, 2013
32013
Актуализация французского опыта гуманизации педагогического образования для Украины: дидактические уроки
ТГ Харченко
Азимут научных исследований: Педагогика и Психология, 74-77, 2012
32012
Клінічний підхід до формування особистості вчителя–рефлективного практика у Франції
Т Харченко
Порівняльно-педагогічні студії, 145-152, 2011
32011
Формування засвоєння елементів техніки юними фігуристами 7–9 років у процесі розвитку рухових якостей
ТП Харченко
з фіз. виховання і спорту: 24.00. 01/ТП Харченко, 2010
32010
Тенденції гуманізації підготовки вчителів у Франції в другій половині XX століття
ТГ Харченко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 102-107, 2009
32009
Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (1879-1960 рр.)
ТГ Харченко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 73-77, 2008
32008
Особливості педагогічних ідей гуманізму Франсуа Рабле
ТГ Харченко
Вісник Львівського університету, 226-234, 0
3
Особливості стратегічного управління в банківській системі
ТО Харченко, А Ковтун
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 2018
22018
Формування стратегії розвитку корпоративних структур на основі життєвого циклу
ТО Харченко, СМ Невмержицька, ТР Цалко
Економічний розвиток: теорія, методологія, управління, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20