Тетяна Гадульзянівна Харченко
Тетяна Гадульзянівна Харченко
КУБГ, гуманітарний інститут, кафедра романської філології
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Взаємодія школи та соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції
ТГ Харченко
Тетяна Гадульзянівна Харченко/Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса …, 2002
92002
Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності підприємства
ТО Харченко, РЛ Куфрик
Ефективна економіка, 2016
82016
Гуманізація сучасної педагогічної освіти у Франції: теорія і практика
ТГ ХАРЧЕНКО
Луганськ : Вид-во ДЗ ,,ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013
82013
Гуманізація сучасної педагогічної освіти у Франції: теорія і практика: монографія.-2013.
ТГ Харченко
82013
Тенденції розвитку педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття
Т Харченко
Шлях освіти, 15-20, 2009
82009
Розвиток особистості вчителя-рефлексивного практика як пріоритетна складова процесу гуманізації педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття
ТГ Харченко
Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки.–Луганськ, 216, 2011
72011
Методологічні підходи до дослідження теорії та практики гуманізації підготовки педагогів у Франції в другій половині ХХ століття
ТГ Харченко
Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр./за заг. ред. проф. ВІ …, 2008
72008
Особенности психологической коррекции личности осужденных с отклонениями психического развития
ТГ Харченко
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия …, 2015
52015
Клінічний підхід до формування особистості вчителя–рефлективного практика у Франції
Т Харченко
Порівняльно-педагогічні студії, 145-152, 2011
52011
Тенденції гуманізації підготовки вчителів у Франції в другій половині XX століття
ТГ Харченко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 102-107, 2009
52009
Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (1879-1960 рр.)
ТГ Харченко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 73-77, 2008
52008
Особливості педагогічних ідей гуманізму Франсуа Рабле
ТГ Харченко
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. педагогічна.–Вип 23, 226-234, 0
5
Розвиток соціопрофесійної особистості вчителя-початківця в процесі сучасної післядипломної педагогічної освіти Франції
ТГ ХАРЧЕНКО
Освіта на Луганщині, 154-160, 2013
42013
Професійна підготовка вчителів початкової та середньої шкіл у сучасній Франції
ТГ Харченко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 61-65, 2007
42007
Особливості формування стратегії розвитку організації на основі життєвого циклу
ТО Харченко, АІ Патлайчук
Проблеми системного підходу в економіці, 2017
32017
К проблеме реализации рефлексивного подхода в современном педагогическом образовании Франции
ТГ Харченко
Аксиологический подход в образовании: теория и практика : международный …, 2013
32013
Розробка й супровід індивідуального проекту студента в сучасній допрофесійній педагогічній освітіФранції: практичний аспект
ТГ Харченко
Освіта та педагогічна наука, 56-64, 2013
32013
Реалізація індивідуального підходу в сучасній професійній освіті вчителів материнських і начальних шкіл Франції
ТГ Харченко
Науковий вісник Донбасу, 2013
32013
Учитель-дебютант у Франції: особливості організації педагогічного супроводу входження в професію наприкінці ХХ століття
ТГ ХАРЧЕНКО
Šola in Družba Znanja: Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta Koper, 47-54, 2011
32011
L'engagement de l'enseignant français dans la construction de son „soi social”
L Basco, T Kharchenko
Éduquer en Europe à l’heure de la postmodernité, 18 – 36, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20