Клапків Михайло Семенович, Klapkiv Michał (1949-2002)
Клапків Михайло Семенович, Klapkiv Michał (1949-2002)
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Страхування фінансових ризиків: Монографія
МС Клапків
Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 9, 2002
2412002
Страхування: підручник
СС Осадець
К.: КНЕУ, 2002
2002002
Страхування: підручник/керівник авт. колективу і наук. ред. СС Осадець.–Вид. 2-ге, перероб. і доп
СС Осадець
К.: КНЕУ, 2002
64*2002
Страхування: підручник/керівник авт. кол. і наук. ред. СС Осадець
С Осадець, К М.
К.: КНЕУ.–1998.–528 c, 528 c., 1998
63*1998
Страхування: підручник/керівник авт. колективу і наук. ред. СС Осадець.–Вид. 2-ге, перероб. і доп
СС Осадець
К.: КНЕУ, 2002
542002
Питання етимології економічного ризику
МС Клапків
Фінанси України, 14-20, 2001
512001
Витоки національного страхового ринку України:[монограф.]
МС Клапків, ЮМ Клапків
Тернопіль: Карт-бланш, 162-173, 2003
45*2003
Страхування фiнансових ризикiв: монографiя
МС Клапкiв
МС Клапкiв, 570, 2002
25*2002
З історії зародження національного страхового ринку
МС Клапків
Фінанси України, 81-94, 1998
181998
Методи ідентифікації фінансових ризиків
МС Клапків
Фінанси України, 37-42, 2000
142000
Strakhuvannia finansovykh ryzykiv: monohrafiia [Insurance of financial risks: monograph]
MS Klapkiv
Ternopil: Ekonomichna dumka & Kart-blansh, 2002
13*2002
Економічний зміст та форми страхування кредитів
МС Клапків, Б Івасів
Вісник НБУ, 51-52, 1998
10*1998
Математичні основи страхового підприємництва
МС Клапків
Фінанси України, 103-109, 1997
81997
Кредитно-страховий альянс
МС Клапків
Збруч, 1995
81995
Зарубіжна практика застосування теорії ризику в страховому підприємництві
МС Клапків, ІС Ткаченко
Фінанси України, 103-110, 1997
71997
Розвиток страхового захисту українського суспільства у Польщі (Історичний аспект)
МС Клапків
Фінанси України, 86-92, 1999
61999
Загальні умови страхування як необхідний елемент правового регулювання страхових відносин
МС Клапків
Право України, 40-45, 1995
61995
Questions of etymology of economic risk
M Klapkiv
Finansy Ukrainy (Finance of Ukraine) 4, 15-20, 2001
42001
Страхування споживчих кредитів: теорія і практика
МС Клапків
Банківська справа, 45-49, 2001
42001
Страхування: Пiдручник/Керiвник авт. колективу i наук, ред. СС Осадець.-Вид. 2-ге, перероб. i доп
СС Осадець
32002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20