Подписаться
Сторожук Оксана Василівна (ОВ Сторожук, Oksana Storozhuk, O Storozhuk)
Сторожук Оксана Василівна (ОВ Сторожук, Oksana Storozhuk, O Storozhuk)
к.е.н., доцент, Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Новітні технології управління персоналом
ІМ Сочинська-Сибірцева, ОВ Сторожук, АО Доренська
ЦНТУ, 2023
14*2023
Influence of negative factors of war: Economic, legal, regional and environmental aspects
M Kopytko, N Grabar, O Storozhuk, Y Borutska, T Doroshenko
International Journal of Computer Science and Network Security 22 (6), 13-18, 2022
142022
Стимулювання розвитку творчого потенціалу працівників вищої школи
ОВ Скібіцька
Кіровоград, 2004
122004
Public administration and legal regulation effectiveness in the field of health care in the context of sustainable development
ZO Kartsyhin D. Hutsaliuk O., Storozhuk O., Zhovnirchyk Ya.
Revista Genero & Direito 9 (2), 599–613, 2020
9*2020
Staffing for the Innovative-Integrated Structures
O Storozhuk, O Zaiarniuk
ІНЖЕК, 2017
72017
Zhovnirchyk Ya., Zaiarniuk O., Kartsyhin D
O Hutsaliuk, O Storozhuk
Public administration and legal regulation effectiveness in the field of …, 2020
62020
Передумови формування інноваційного кластера в регіоні
ОВ Сторожук, ОВ Заярнюк
ЦНТУ, 2017
62017
Оцінка відповідності людського потенціалу потребам розвитку регіону
ОВ Сторожук, ТА Немченко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 72-76, 2015
62015
Вплив людського капіталу на соціально-економічну безпеку регіону
ОВ Сторожук, ОВ Заярнюк
ЦНТУ, 2017
52017
Directions for increasing the level of environmental friendliness of innovative and investment attractiveness of transport and logistics companies
O Hutsaliuk, A Levchenko, O Storozhuk, A Zalevskyi, T Doroshenko, ...
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1126 (1), 012028, 2023
42023
METHODICAL APPROACH TO THE CHOICE OF A BUSINESS MANAGEMENT STRATEGY WITHIN THE FRAMEWORK OF A CHANGE IN COMMERCIAL ACTIVITIES
FAF Alazzam, BMAR Tubishat, O Storozhuk, O Poplavska, Z Zhyvko
Business: Theory and Practice, 1-10, 2024
32024
Оптимізація фінансового менеджменту в аграрному бізнесі: аналіз ризиків
ОВ Заярнюк, ОВ Сторожук
ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ, 38-44, 2023
32023
Професійний розвиток персоналу підприємств в системі мотиваційного менеджменту
МВ Семикіна, СВ Дудко, АА Орлова та ін.
ЦНТУ, 2021
32021
Мотиваційні чинники розвитку трудового потенціалу підприємств машинобудування
ОВ Сторожук, ТА Немченко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 138-143, 2014
32014
Інноваційна складова розвитку трудового потенціалу машинобудівної галузі України
ТА Немченко, ОВ Сторожук
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
32013
Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
ОМ Левченко, НС Шалімова, ТІ Грінка, ОВ Сторожук
ЦНТУ, 2022
22022
Актуальні аспекти забезпечення економічної безпеки банківських установ
ОВ Сторожук, ОВ Заярнюк
КНТУ, 2013
22013
Структурні трансформації сфери зайнятості Кіровоградської області: проблеми та шляхи вирішення
ОВ Сторожук, ГМ Давидов
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
22011
Estimation of the development of Ukraine regions health capital
O Storozhuk, O Zaiarniuk
LLC UNEC I/C 1700091281. Energy Economics Center. EEC.(Azerbaijan, Baku), 2020
12020
Staff Motivation as a Basis for Talent Management in Innovative and Integrated Structures
ОV Storozhuk, ОV Zaiarniuk
Central Ukrainian scientific bulletin. Economic sciences, 35, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20