Follow
Кормич Людмила Іванівна
Title
Cited by
Cited by
Year
Громадські об'єднання та політичні партії сучасної України
LI Kormych
АВРІО, 2004
582004
Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття). Видання третє
ЛІ Кормич, ВВ Багацький
Харків: Одіссей, 2004
572004
Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ століття: навч. посібник
ВВ Багацький, ЛІ Кормич
К.: Кондор, 2004
412004
Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ століття: навч. посібник
ВВ Багацький, ЛІ Кормич
К.: Кондор, 2004
412004
Соціальні оріентири державної політики
ВІ Гілко, ЛІ Кормич, ЕА Гансова
40*
Політологічний енциклопедичний словник
ВП Горбатенко, А Саприкін
К.: Генеза 736, 28, 2004
392004
Політологічний енциклопедичний словник
ВП Горбатенко, А Саприкін
К.: Генеза 736, 28, 2004
392004
Історія України: Підручник/Людмила Кормич, Володимир Багацький: М-во освіти і науки України,–2-ге вид., і перероб
Л Кормич
Алерта, 2006
28*2006
Politologichnyj encyklopedychnyj slovnyk [Political science encyclopedic dictionary]
VD Babkina, VP Gorbatenko, S Shemshuchenko Yu
Kyiv, 2004
25*2004
Історія України від найдавніших часів і до XXI століття
Л Кормич, ВВ Багацький
навч. посібник/Л. Кормич, В. Багацький, 2001
252001
Історія України від найдавніших часів і до XXI століття
Л Кормич, ВВ Багацький
навч. посібник/Л. Кормич, В. Багацький, 2001
252001
Принципові засади паритетної демократії
ЛІ Кормич
Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр., 2011
132011
Державна соціальна політика та майнове розшарування в Україні
ЛІ Кормич, ЕА Гансова
112005
Формування партійної системи сучасної України
ЛІ Кормич, ДС Шелест, СІ Бабій
Одеса: Вид-во таврійського МП "Кобза", 2000
102000
Історія України, від найдавніших часів і до 2000 року. Навчальний посібник
ЛІ Кормич, ВВ Багацький
Харків: Одіссей, 2000
92000
Історія України від найдавніших часів і до 2000 року
Л Кормич, Б В
9*2000
Гендерні відносини
ЛІ Кормич
Актуальні проблеми політики, 16-22, 2013
72013
Паритетна демократія як чинник сучасного демократичного розвитку
ЛІ Кормич
Актуальні проблеми політики, 12-17, 2004
62004
Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття
Л Кормич
навч. посібник/Л. Кормич, В. Багацький.–Харків, 2001
62001
сучасний статус і перспективи: міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, червень
Ж України
Київ: ІСДО, 1995
61995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20