Кормич Людмила Іванівна
НазваПосиланняРік
Громадські об’єднання та політичні партії сучасної України
ЛІ Кормич, ДС Шелест
К.: АВРІО 262, 36, 2004
382004
Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття). Видання третє
ЛІ Кормич, ВВ Багацький
Харків: Одіссей, 2004
352004
Соціальні оріентири державної політики
ВІ Гілко, ЛІ Кормич, ЕА Гансова
31*
Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ століття: навч. посібник
ВВ Багацький, ЛІ Кормич
К.: Кондор, 2004
262004
Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ століття: навч. посібник
ВВ Багацький, ЛІ Кормич
К.: Кондор, 2004
262004
Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття: Навч. посіб
Л Кормич, ВВ Багацький
Харків: Одісей, 2001
132001
Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття: Навч. посіб
Л Кормич, ВВ Багацький
Харків: Одісей, 2001
132001
Історія України: Підручник/Людмила Кормич, Володимир Багацький: М-во освіти і науки України,–2-ге вид., і перероб
Л Кормич
Алерта, 2006
11*2006
Державна соціальна політика та майнове розшарування в Україні
ЛІ Кормич, ЕА Гансова
112005
Політологічний енциклопедичний словник
ВП Горбатенко, А Саприкін
К.: Генеза, 2004
112004
Політологічний енциклопедичний словник
ЮС Шемшученко, ВД Бабкін, ВП Горбатенко
К.: Ґенеза, 2001
112001
Принципові засади паритетної демократії
ЛІ Кормич
Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр., 2011
82011
Формування партійної системи сучасної України
ЛІ Кормич, ДС Шелест, СІ Бабій
Одеса: Вид-во таврійського МП "Кобза", 2000
72000
Історія України, від найдавніших часів і до 2000 року. Навчальний посібник
ЛІ Кормич, ВВ Багацький
Харків: Одіссей, 2000
62000
Історія України від найдавніших часів і до 2000 року
Л Кормич, Б В
6*2000
Politologichnyj encyklopedychnyj slovnyk [Political science encyclopedic dictionary]
VD Babkina, VP Gorbatenko, S Shemshuchenko Yu
Kyiv, 2004
5*2004
місце в історії та політиці: Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції 16-17 вересня 2005 р., м. Одеса
НР України
Одеса: Астропринт, 2005
42005
Sotsial’ni oriientyry derzhavnoi polityky
VI Hilko, LI Kormych, EA Hansova
Diahnostyka sotsialnoho rozvytku Odeskoho rehionu [Social policy guidelines …, 2005
42005
Паритетна демократія як чинник сучасного демократичного розвитку
ЛІ Кормич
Актуальні проблеми політики, 12-17, 2004
42004
Культурологiя: Iсторiя i теорiя свiтової культури XX столiття: Навч. посiбник
ВВ Багацький, ЛI Кормич
42004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20