Follow
Микола Іванович Панов, Николай Иванович Панов, Mikola Panov
Микола Іванович Панов, Николай Иванович Панов, Mikola Panov
Verified email at nlu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Науково-практичний коментар: у 2 т./за заг. ред
К кодекс України
ВЯ Тація, ВП Пшонки, ВІ Борисова, ВІ Тютюгіна 2, 2013
7432013
науково-практичний коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре, 1196, 2003
5242003
Способ совершения преступления и уголовная ответственность
НИ Панов
Вища шк, 1982
4631982
Філософія права: словник
ВА Бачинін, ВС Журавський, МІ Панов
К.: Ін Юре, 2003
3102003
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
1982002
Науково-практичний коментар
К України
Х.: Право, 611-619, 2003
1502003
Вибрані праці з проблем правознавства
МІ Панов
Харків: Право, 2020
1202020
Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном праве
НИ Панов
Харьков: ХЮрИ 514, 1987
1091987
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
962002
Проблемы методологи формирования категориально-понятийного аппарата юридической науки
НИ Панов
Проблеми законності, 3-13, 2014
952014
Уголовно-правовое значение способа совершения преступления
НИ Панов
Харьков: Изд-во Харьк. юрид. ин-та, 1984
911984
Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення
ММ Панов
Х.: Право 184, 12, 2009
882009
Науково-практичний коментар/За заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Ін Юре, 714, 2003
842003
Понятие предмета преступления по советскому уголовному праву
НИ Панов
Проблемы правоведения, 67-73, 1984
831984
Безпека як фундаментальна категорія в методології правознавства (до постановки проблеми)
М Панов, ВП Тихий
видавництво" Право", 2000
822000
Правова політика як універсальний феномен соціального буття
М Панов, Л Герасіна
Право України, 36-40, 2001
812001
Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права
МІ Панов, НО Гуторова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
702009
Методологические аспекты формирования понятийного аппарата юридической науки
НИ Панов
Известия высших учебных заведений. Правоведение, 18-29, 2006
682006
Квалификация насильственных преступлений
НИ Панов
Х.: Юридический ин-т, 29, 1986
661986
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (Військові злочини)
МІ Панов, ВІ Касинюк, СО Харитонов
Харків: Харків юридичний 172, 2006
602006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20