Микола Іванович Панов, Николай Иванович Панов, Mikola Panov
Микола Іванович Панов, Николай Иванович Панов, Mikola Panov
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Способ совершения преступления и уголовная ответственность
НИ Панов
Вища шк, 1982
2731982
Філософія права: підруч
ВА Бачинiн
Бачинiн ВА, Журавський ВС, Панов МІ–К.: Видавничий Дiм «Ін Þре 475, 2003
216*2003
Філософія права: підручник для юрид. спец-тей вищих навч. закладів
ВА Бачинін, МІ Панов
Бачинін ВА, Журавський ВС, Панов МІ–К.: видавничий Дім «Ін Юре, 2003
216*2003
Філософія права: Підручник для юридичних спец-тей вищих навч. закладів освіти
ВА Бачинін, МІ Панов
К.: Видавничий Дім «Ін Юре, 2002
216*2002
Філософія права: Підруч. для юрид. спец. вищих навч. закладів освіти
ВА Бачинін, МІ Панов
К.: Вид. дім “Ін Юре, 2002
171*2002
Філософія права
ВА Бачинін, МІ Панов
К.: Ін Юре, 2002
166*2002
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 2002
1372002
Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
НИ Панов
104*1977
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
702002
Вибрані наукові праці з проблем правознавства
МІ Панов
К.: Ін Юре, 298, 2010
682010
Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном праве: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 08
НИ Панов
Харьков: ХЮрИ 514, 1987
671987
Понятие предмета преступления по советскому уголовному праву
НИ Панов
Проблемы правоведения, 67-73, 1984
571984
Безпека як фундаментальна категорія в методології правознавства (до постановки проблеми)
М Панов, ВП Тихий
видавництво" Право", 2000
562000
Уголовно-правовое значение способа совершения преступления
НИ Панов
Харьков: Вища школа, 1984
561984
Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків: монографія
ММ Панов
Х.: Право 184, 125-127, 2009
552009
Правова політика як універсальний феномен соціального буття
М Панов, Л Герасіна
Право України, 36-40, 2001
552001
Проблемы методологии формирования категориально-понятийного аппарата юридической науки
MI Panov
Проблемы законности, 2014
50*2014
Problems of Methodology for Forming a Categorial and Conceptual Apparatus of the Legal Science.
M Panov
Law of Ukraine, 2014
50*2014
Проблеми методології формування категоріально-понятійного апарату юридичної науки
МІ Панов, M Panov
50*2014
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИ ФОРМИРОВАНИЯ КАТЕГОРИАЛЬНО-ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
НИ ПАНОВ
Проблеми законності, 2014
502014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20