Подписаться
Микола Іванович Панов, Николай Иванович Панов, Mikola Panov
Микола Іванович Панов, Николай Иванович Панов, Mikola Panov
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
науково-практичний коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре, 1196, 2003
5312003
Способ совершения преступления и уголовная ответственность
НИ Панов
Вища шк, 1982
4601982
Науково-практичний коментар/за заг. ред
К кодекс України
ЄО Харитонова, ОІ Харитонової, НЮ Голубєвої, 740, 2008
2692008
Філософія права: словник
ВА Бачинін, ВС Журавський, МІ Панов
К.: Ін Юре, 2003
2282003
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
1982002
Науково-практичний коментар
К України
Х.: Право, 443, 2003
1452003
Вибрані праці з проблем правознавства
МІ Панов
Харків: Право, 2020
1122020
Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном праве
НИ Панов
Харьков: ХЮрИ 514, 1987
1091987
Проблемы методологи формирования категориально-понятийного аппарата юридической науки
НИ Панов
Проблеми законності, 3-13, 2014
952014
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
932002
Уголовно-правовое значение способа совершения преступления
НИ Панов
Харьков: Изд-во Харьк. юрид. ин-та, 1984
931984
Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення
ММ Панов
Х.: Право 184, 126, 2009
862009
Науково-практичний коментар/За заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Ін Юре, 714, 2003
842003
Безпека як фундаментальна категорія в методології правознавства (до постановки проблеми)
М Панов, ВП Тихий
видавництво" Право", 2000
822000
Понятие предмета преступления по советскому уголовному праву
НИ Панов
Проблемы правоведения, 68-72, 1984
821984
Правова політика як універсальний феномен соціального буття
М Панов, Л Герасіна
Право України, 36-40, 2001
782001
Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права
МІ Панов, НО Гуторова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
682009
Методологические аспекты формирования понятийного аппарата юридической науки
НИ Панов
Известия высших учебных заведений. Правоведение, 18-29, 2006
672006
Філософія права: Підручник для юрид. спец-тей вищих навч. закладів освіти
ВА Бачинін, МІ Панов
К.: Видавничий Дім «Ін Юре, 2002
662002
Квалификация насильственных преступлений
НИ Панов
Х.: Юридический ин-т, 29, 1986
651986
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20