Гордієнко О. А. / Гордиенко О. А. / Gordienko O. A.
Гордієнко О. А. / Гордиенко О. А. / Gordienko O. A.
доцент Вінницького національного технічного університету
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Хлорвмісні органічні пестицидні препарати як об’єкти реагентного знешкодження
АП Ранський, ОА Гордієнко
ВНТУ, 2009
82009
Voloshinec'VA Kompozycijni mastyl'ni materialy na osnovi tioamidiv ta i'h kompleksnyh spoluk
AP Ranskiy, PV Bojchenko, OA Gordienko, NO Didenko
Syntez. Doslidzhennja. Vykorystannja, Vinnycja, VNTU, 2012
62012
Дослідження присадних матеріалів на основі тригалогенпохідних карбонових кислот в оливі И-40
АП Ранський, ОА Гордієнко
Хмельницький національний університет, 2012
62012
Дослідження присадних матеріалів на основі тригалогенпохідних карбонових кислот в оливі И-40
АП Ранський, ОА Гордієнко
Хмельницький національний університет, 2012
62012
Дослідження присадних матеріалів на основі тригалогенпохідних карбонових кислот в оливі И-40
АП Ранський, ОА Гордієнко
Хмельницький національний університет, 2012
62012
Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів
ВГ Петрук, ОГ Яворська, ІВ Васильківський, АП Ранський
Вінниця: Універсум-Вінниця, 2003
62003
Formation of Unsymmetrically Substituted Aminoimino‐1H‐isoindoles During Reactions of 1, 1, 3‐Trichloro‐1H‐isoindole with Amines.
OV Gordienko, VV Negrebetskii, VI Ivanchenko, MY Kornilov
ChemInform 21 (33), no-no, 1990
61990
Композиційні матеріали та консистентні мастила з підвищеними трибологічними властивостями
АП Ранський, ОС Худоярова, РД Крикливий, ОА Гордієнко, ...
52018
Synthesis of heterocyclic thioamides and copper (ii) coordination compounds based on them
AP Ranskiy, NO Didenko, OA Gordienko
Chemistry & Chemical Technology. Vol. 11, No. 1: 11-18., 2016
52016
Synthesis and properties of heterometal coordination compounds of copper (II), nickel (II) or cobalt (II) and alkaline-earth metals with N, N’-bis (salicylidene) semicarbazide
AP Ranskiy, MV Evseeva, TI Panchenko, OA Gordienko
Ukr. Chem. J 79 (2), 74, 2013
52013
Composytsyini Mastylni Materialy na Osnovi Tioamidiv ta ich Complexnykh spoluk
A Ranskiy, S Boichenko, O Gordienko
Vinnytsa VNTU, Vinnytsa, 2012
52012
Регенерация смеси сорбентов после очистки оборотных вод производства безалкогольных напитков
АП Ранский, ОC Худоярова, ОА Гордиенко, ТС Титов, РД Крикливый, ...
ВД" Академперіодика" НАН України, 2019
32019
Stereoisomerism in the series of isoindole-based quaternary salts
OV Gordienko, AA Tolmachev, MY Kornilov, RI Zubatyuk, OV Shishkin
Russian journal of organic chemistry 47 (1), 83-91, 2011
32011
Утилізація хлоровмісних пестицидних препаратів
АП Ранський, ОА Гордієнко, МВ Євсєєва, ТМ Авдієнко
ДВНЗ" Український державний хіміко-технологічний університет", 2010
32010
Synthesis of 4-trifluoromethyl-3,4-dihydro-1,3,5-triazino[2,1-a]isoindol-2-ones by cyclocondensation of 1-aryl-1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl isocyanates with 3-amino-1-arylimino …
AV Biitseva, OV Gordienko, MY Kornilov, VA Sukach, MV Vovk, ...
Russian Journal of Organic Chemistry 43 (2), 263-270, 2007
32007
Regeneration of Sorbents Mixture After the Purification of Recycled Water in Production of Soft Drinks
AP Ranskiy, OS Khudoyarova, OA Gordienko, TS Titov, RD Kryklyvyi
Journal of Water Chemistry and Technology 41 (5), 318-321, 2019
22019
Десульфуризація промислових водно-лужних розчинів та отримання нових пластичних мастил
ОC Худоярова, ОА Гордієнко, АВ Блажко, ТІ Панченко, АП Ранський
Видавництво Львівської політехніки, 2019
22019
Аналіз реакції дитіокарбоксилювання н-бутанолу сірковуглецем в присутності гідроксиду калію
ОА Гордієнко, ОА Гуменчук, ТС Тітов, ОА Гордиенко, АА Гуменчук, ...
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 1: 40–44., 2017
22017
Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів* держанням присадок до олив дис канд. техн наук о3 1707 гордіанко о
ОА ГОРДІЄНКО
А—Вінниця, 2013
22013
Комплексная переработка побочных продуктов спиртовых производств Украины для получения альтернативных видов топлива
АП Ранский, СВ Пелишенко, ОА Гордиенко, ТН Авдиенко, ...
Независимое агенство экологической информации (Экоинформ), 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20