Maryna Medvid
Title
Cited by
Cited by
Year
Особенности интернет-вокабуляра в коммуникативном пространстве интернет-дискурса
МН Медведь
Вісник Харківського національного університету iмені В. Каразiна, 49-53, 2011
32011
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА COMPLAINT/ЖАЛОБА В АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
МН Медведь
Вісник Харківського національного університету імені В. Каразіна, 2016
2016
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА COMPLAINT/ЖАЛОБА В АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
МН Медведь
Вісник Харківського національного університету імені В. Каразіна, 2016
2016
Варіативність мовних явищ як ознака когнітивної організації мови
ММ Медвідь
Наукові записки. Серія «Філологічна» 51, 64-66, 2015
2015
Лінгвокогнітивний аналіз синтаксичних конструкцій на прикладі структури, що вербалізує концепт буттєвість
ММ Медвідь
Вісник Запорізького національного університету 1, 248-256, 2014
2014
Специфіка когнітивних процесів словотвору в інтернет-дискурсі
ММ Медвідь
Наукові записки. Серія «Філологічна» 35, 211-212, 2013
2013
Языковые средства реализации концептуальной категории КАЧЕСТВО в английской языковой картине мира
МН Медведь
Вісник Харківського національного університету iмені В. Каразiна, 38-42, 2010
2010
Особенности оязыковления концепта ЛЮБОВЬ в английской фразеологии
МН Медведь
Вісник Харківського національного університету iмені В. Каразiна, 24-27, 2009
2009
Концепт ПОСТУПОК как единица английской национальной концептосферы
МН Медведь
Вісник Харківського національного університету iмені В. Каразiна, 77-80, 2007
2007
Особенности репрезентации концепта СЧАСТЬЕ в английской фразеологии
МН Медведь
Вісник Харківського національного університету iмені В. Каразiна, 20-23, 2006
2006
Прагматический аспект перевода предложений, организованных по модели There-V-N(mod)-L на русский язык
МН Медведь
Вченi записки Харківського гуманітарного університетуту "Народна Українська …, 2005
2005
Лексико-грамматические особенности перевода модели There-V-N(mod)-L на русский язык
МН Медведь
Вісник Харківського національного університетуту им. В.Н. Каразина, 206-209, 2004
2004
Семантическое и стилистическое варьирование бытийной модели
МН Медведь
Вченi записки 10, 435-441, 2004
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13