Березовський Андрій Павлович
Березовський Андрій Павлович
Уманський НУС, інженерно-технологічний факультет, кафедра прикладної інженерії та охорони праці
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Агробіологічні та екологічні основи виробництва гречки: Монографія
НМП ВЯ Белоножко, АП Березовский, СП Полторецкий
Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2010
102010
Агробiологiчнi та екологiчнi основи виробництва гречки: Монографiя За ред. ВЯ Бiлоножка
ВЯ Бiлоножко, АП Березовський, СП Полторецький, НМ Полторецька
62010
Агробиологические и экологические основы производства гречихи: Монография/Под ред. ВЯ Белоножко
СП Полторецкий
Николаев: Издательство Ирины Гудым 332, 2010
32010
Стан виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні
АП Березовський, ОМ Трус, ЕВ Прокопенко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 241-249, 2019
22019
ОСНОВНІ ТРАВМОНЕБЕЗПЕЧНІ ПРИЧИНИ НАСТАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ В УКРАЇНІ ЗА 2019 РІК
АП Березовський, ОМ Трус, ЕВ Прокопенко
BBK 52, 160, 2020
2020
Теоретичне обгрунтування показників ефективності використання машино-тракторних агрегатів при виконанні операцій з обробітку грунту
ТО Кутковецька, АП Березовський
Вчені записки Таврійського нац. унів. ім. ВІ Вернадського., 2020
2020
Методичні вказівки для виконання практичного заняття на тему:«Вивчення порядку проведення розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві» студентами денної та заочної …
АП Березовський, ЕВ Прокопенко, ОМ Трус
Уманський НУС, 2020
2020
ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМВТИЗМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
АП Березовський, ОМ Трус, ЕВ Прокопенко
BBK 79, 294, 2019
2019
СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
АП Березовський, ОМ Трус, ЕВ Прокопенко
BBK 91, 738, 2019
2019
Агроекологічні основи застосування біологічно активних речовин в посівах ячменю ярого
В Карпенко, А Березовський, О Римарчук
унус, 2017
2017
Охорона праці в галузі. Конспект лекцій для студентів спеціальністі" 205 Лісове господарство"," 206 Садово-паркове господарство"
ОМ Трус, АП Березовський, ЕВ Прокопенко
Уманський НУС, 2016
2016
Моделювання небезпечних і шкідливих виробничих чинників при збиранні проса посівного
АП Березовський, ВЯ Білоножко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2016
2016
Техноекологія. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання з напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване …
ОМ Трус, АП Березовський, ЕВ Прокопенко
Уманський НУС, 2016
2016
Охорона праці в галузі. Конспект лекцій для студентів спеціальністі" 205 Лісове господарство"," 206 Садово-паркове господарство"
АП Березовський, ЕВ Прокопенко, ОМ Трус
Уманський НУС, 2016
2016
Аграрна економіка
ВП Карпенко
Умань: Видавець «Сочінський ММ, 2016
2016
Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Інженерна екологія» студентами денної форми навчання з напряму підготовки 6.100102 Процеси, машини та …
ОМ Трус, АП Березовський
Уманський НУС, 2016
2016
Методичні вказівки по дисципліні" Основи охорони праці"
АП Березовський, ЕВ Прокопенко, ОМ Трус
Уманський НУС, 2016
2016
Стан виробничого травматизму на виробництвах Черкаської області
АП Березовський, ЕВ Прокопенко, ОМ Трус
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 73-79, 2015
2015
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
А Березовський, Я Бедрія, К Гуревич, В Джигерей, М Дмитрієва, ...
ББК 88я43 А 43, 384, 2014
2014
Агробіоценологія
Б Білоножко в.я.,Полторецький с.п.,Карпенко в.п. Мостовяк і.і.
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20