Фещенко Ольга Михайлівна
Фещенко Ольга Михайлівна
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану державних підприємств України
О Фещенко
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2009
232009
Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону
ІД Падерін, ОО Борншайн, БС Ватченко, ОБ Ватченко, ОО Гетьман, ...
Університет митної справи та фінансів, 2017
42017
Соціальна відповідальність бізнесу як ключовий фактор взаємодії між місцевим бізнесом, владою та громадою
ОМ Фещенко, ЮГ Горященко
Регіональна економіка, 172-178, 2010
42010
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: проблеми достовірності та релевантності інформаційного забезпечення
В Кузь
Економічний аналіз, 218-221, 2013
22013
Аналіз соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області
ОБ Ватченко, АВ Лежньова, ОМ Фещенко
Культура народов Причерноморья, 2013
22013
Управління потенціалом інноваційного розвитку підприємств АПК на експортних ринках
ОМ Фещенко, ОМ Фещенко, ВМ Ільченко, ВН Ильченко
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
22011
Управління потенціалом малого бізнесу промислового регіону
ІД Падерін, ОМ Фещенко, ТС Чернишова
Класичний приватний університет Запоріжжя, 2017
12017
Специфіка та гармонізація розвитку підприємництва в Україні
ОМ Фещенко, ГВ Самокіна
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2017
12017
ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: РЕТРОСПЕКТИВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ОМ Фещенко, ВЕ Лисенко
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ В XXI СТОЛІТТІ: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ …, 2016
12016
Застосування Моделі «DuPont» В процесі факторного аналізу прибутковості підприємства/ФещенкоО. М., Присяжнюк ОМ
ОМ Фещенко, ОМ Присяжнюк
Международный научный журнал International scientific journal, 2015
12015
Організація виробничої та маркетингової діяльності ма-лого і середнього бізнесу: монографія
КС Жадько, ІД Падерін, ДА Міщенко, ВВ Даценко, СВ Каюн, ...
Університет митної справи та фінансів, 2019
2019
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ПІДПРИЄМСТВ СЕРЕДНЬОГО Й МАЛОГО БІЗНЕСУ
ОМ Фещенко, СВ Таран
трудов XХXI Международной научно-практической конференции (Москва–Астана …, 2018
2018
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
ОМ Фещенко, ЛЄ Бізюков
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, 73-76, 2018
2018
Розвиток малого підприємництва промислового регіону: монографія
ОБ Ватченко, ВО Гордієнко, ЮГ Горященко, ОВ Григораш, ...
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2017
2017
Організація та планування матеріально–технічного забезпечення машинобудівних підприємств
ОМ Фещенко, КВ Лелюх
Національна академія наук України, 2017
2017
ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ОМ Фещенко
Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних …, 2017
2017
ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ВІДРОДЖЕННЯ
ОМ Фещенко, СВ Давидько
ББК 65.011. 2 С 91, 194, 2017
2017
Специфіка та гармонізація розвитку підприємництва в Україні//Peculiarity and harmonization of enterprises’ development in Ukraine
ГВ Самокіна, ОМ Фещенко
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2017
2017
Стан та перспективи розвитку транспортної системи України
ОМ Фещенко, ІО Базілєєва
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
2016
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
КС Жадько, ОМ Фещенко, МП Ратушна
Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20