Лариса Києнко-Романюк
Лариса Києнко-Романюк
доцент, к.п.н., доцент кафедри управління та адміністрування, КВНЗ "Вінницька академія неперервної
Verified email at mail.vinnica.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток критичного мислення студентської молоді як загальнопедагогічна проблема
ЛА Києнко-Романюк
спец. 13.00. 01–загальна педагогіка та історія педагогіки/ЛА Києнко-Романюк, 2007
242007
Зарубіжна і національна практика розвитку критичного мислення в учнів і студентів
ЛА Києнко-Романюк
Вища освіта України 4, 109-113, 2004
212004
Учителю про розвиток критичного мислення в учнів і студентів: теорія і практика
ЛА Києнко-Романюк
Рідна школа, 68-70, 2006
82006
Недоліки і переваги наявних психолого-педагогічних підходів до понять „критичне мислення” та „емоційний інтелект”
ЛА Києнко-Романюк
Наукові записки Ніжинського держ. пед. ун-ту ім. МВ Гоголя, 40-44, 2005
72005
Розвиток критичного мислення як загальнопедагогічна проблема
ЛА Києнко-Романюк
Києнко-Романюк Лариса Анатоліївна, 2007
62007
Формування навичок критичного мислення в українських школярів і підготовка вчителів загальноосвітніх шкіл:[тези доповідей. 3-тя Міжнародна науково-практична конференція (20–22 …
Л Києнко-Романюк, О Неприцький, К Корсак
Києнко-Романюк ЛА, Неприцький ОА, Корсак КВ–Львів, 2005
52005
Дебатна методика як імператив соціальної адаптації та засіб розвитку критичного мислення молоді
ЛА Києнко-Романюк
конференции «Международное сотрудничество в образовании в условиях …, 2012
22012
Толерантність як професійна компетентність педагогів та умова формування громадянських цінностей у молоді
ЛА Києнко-Романюк
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ …, 2010
22010
Науково-методична компетентність педагога в контексті завдань сучасної післядипломної освіти
ЛА Києнко-Романюк
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 233-238, 2013
12013
Наукові підходи до розвитку критичного мислення в зарубіжній педагогіці
Ф Дрейк, Л Києнко-Романюк, Д Клустер, О Колесова, В Конаржевська, ...
1
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗАСОБОМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»
ОВ Герасімова, ЛА Києнко-Романюк
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE NATIONAL ACADEMY OF EDUCATIONAL …, 2018
2018
Школа для всіх у дії: психолого-педагогічний аспект
Л Києнко-Романюк
Нова педагогічна думка, 107-110, 2017
2017
Технологическая компетентность педагога в контексте заданий современного образования
ЛА Киенко-Романюк
Проблемы современного педагогического образования, 141-146, 2014
2014
ШЛЯХИ ТА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКОГО ПРОЕКТУ «ШКІЛЬНА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА»
ЛА Києнко-Романюк, ВМ Заячковський
ББК 72.4 М 432, 2013
2013
Андрагогічна діагностика потреб у навчанні педагогічних працівників в системі післядипломної освіти
ОІ Когут, ЛА Києнко-Романюк
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 104-108, 2013
2013
Критичне мислення як складова здоров'язбереження компетентності фахівця: психолого-педагогічний аспект
ЛА Києнко-Романюк
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 218-221, 2013
2013
ІНФОРМАЦІЙНІ ВМІННЯ І КОМУНІКАЦІЙНІ НАВИЧКИ ЯК СКЛАДОВІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ
LA Kyyenko-Romaniuk, LM Zayachkovska
Information Technologies and Learning Tools 28 (2), 2012
2012
ІНФОРМАЦІЙНІ ВМІННЯ І КОМУНІКАЦІЙНІ НАВИЧКИ ЯК СКЛАДОВІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ
LA Kyyenko-Romaniuk, LM Zayachkovska
Information Technologies and Learning Tools 28 (2), 2012
2012
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УМЕНИЯ И КОММУНИКАЦИОНЫЕ НАВЫКИ КАК СОСТАВНЫЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛЕЙ
ЛА Киенко-Романюк, ЛН Заячковская
Информационные технологии и средства обучения 28 (2), 2-2, 2012
2012
Стала взаємодія громад із командами народних депутатів України
О Неприцький, АА Неприцкий, О Гаврилов, С Гончар, В Грицик, ...
Вінниця: ВДПУ, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20