Володимир Гаськевич
Володимир Гаськевич
Львівський національний університет імені Івана Франка
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація
МІ Пшевлоцький, ВГ Гаськевич
Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002
242002
Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації ґрунтів Малого Полісся
ВГ Гаськевич
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук 11 (05), 2010
122010
Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся: монографія
ВГ Гаськевич
Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004
102004
Пірогенна деградація ґрунтів Малого Полісся: ґрунтовоекологічні та соціально-економічні аспекти
ВГ Гаськевич, М Нецик
Вісн. Львів. ун-ту.–Сер. геогр, 49-57, 2008
72008
Пірогенна деградація ґрунтів Малого Полісся: ґрунтово-екологічні та соціально-економічні аспекти
ВГ Гаськевич, МВ Нецик
Вісник Львівського університету.–2008.–Вип 35, 49-57, 2008
72008
Особливості рослинності пірогенно деградованих торфових ґрунтів Малого Полісся
В Гаськевич, М Нецик
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 69-76, 2010
22010
Лучно-чорноземні ґрунти Малого Полісся
ВГ Гаськевич
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
12012
Морфологічні особливості буроземів Стрийсько-Сянської верховини
В Гаськевич, В Блистів, Г Скільська
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 169-184, 2012
12012
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ГОРОХІВСЬКОЇ ВИСОЧИНИ
ВГ Гаськевич, МІ Пшевлоцький, ІМ Дроган
1
Валовий хімічний склад дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини
ВГ Гаськевич, ОЗ Луцишин
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2016
2016
Роль сірих лісових ґрунтів у формуванні ґрунтових комбінацій Пасмового Побужжя
ВГ Гаськевич, ОВ Гаськевич
Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки …, 2015
2015
Особливості ґенези та географії ґрунтів Надсянської рівнини
ВГ Гаськевич, ОЗ Луцишин, НМ Батюк
Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки …, 2015
2015
Генетико-географічні особливості торфових ґрунтів Малого Полісся
В Гаськевич, М Нецик
Вісник Львівського університету. Серія: Географічна, 64-77, 2013
2013
СУЧАСНИЙ СТАН, ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ ЛЬВІВЩИНИ
С Позняк, В Гаськевич, М Пшевлоцький, О Телегуз
Г 35 Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної …, 2013
2013
Торфові грунти і торфовища Малого Полісся: сучасний стан, проблеми раціонального використання та охорони
ВГ Гаськевич, МВ Нецик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
2013
Історія дослідження торфових ґрунтів Малого Полісся
В Гаськевич, М Нецик
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
2013
Підзолисто-дернові ґрунти Надсянської рівнини
В Гаськевич, О Луцишин
Вісник Львівського університету. Серія: Географічна, 91-98, 2013
2013
Дерново-підзолисті ґрунти на моренних відкладах Надсянської рівнини: географія, властивості, використання
В Гаськевич, О Луцишин, V Gaskevych
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013
2013
ЕРОЗІЙНА ДЕГРАДАЦІЯ СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ОПІЛЛЯ
Н Батюк, В Гаськевич
Г 35 Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної …, 2013
2013
Лучні ґрунти Сянсько-Дністерської височини
В Гаськевич, О Сова
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 86-94, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20