Таисия Ивановна Довнар
Таисия Ивановна Довнар
Белорусский государственный университет, юридический факультет, пр. Независимости 4, 220030 Минск
Підтверджена електронна адреса в bsu.by - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гісторыя дзяржавы і права Беларусі
ТІ Доўнар
512011
Развіццё асноўных інстытутаў грамадзянскага і крымінальнага права Беларусі ў XV–XVI стагоддзях
ТІ Доўнар
Мінск: Пропилеи, 2000
452000
Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года
ТІ Доўнар, УМ Сатолін, ЯА Юхо
Мінск: Тэсей, 38-39, 2003
312003
Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі
РА Васілевіч, ТІ Доўнар, ІА Юхо
Мінск: Права і эканоміка, 3-4, 2001
302001
История государства и права Беларуси
ТИ Довнар
292013
Канстытуцыйнае права Беларусі феадальнага перыяду (па Статутах Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 гг.)
ТІ Доўнар
БДУ, 2001
182001
Уголовное право феодальной Беларуси
ТИ Довнар, ВА Шелкопляс
Минск: Академия МВД РБ, 1995
181995
Краткий очерк истории государства и права республики Беларусь: Послеоктябрьский период; Учебное пособие по курсу" Истории государства и права РБ"
ТИ Довнар
Министерство образования и науки Республики Беларусь, 1997
141997
Государство и право Беларуси в XIV-ХVI веках
ТИ Довнар, ВА Шелкопляс
Академия милиции МВД РБ, 1993
141993
Особенности исторической эволюции белорусской государственности
ТИ Довнар
Минск: Право и экономика, 2011
92011
Историко-правовая наука Беларуси: проблемы и перспективы
ТИ Довнар
«Издательский центр Белорусского государственного университета», 2009
92009
Помнікі права Беларусі феадальнага перыяду
ТІ Доўнар
Мінск: ІСЗ, 2001
92001
Дагаворы i граматы як крынiцы беларускага феадальнага права: Дапаможнiк
Я Юхо, А Абрамовiч, Т До, У Сатолiн
БДУ, 2000
92000
Белорусская государственность и историко-правовая наука
ТИ Довнар
82009
Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі XVI–XVIIІ стст.: хрэстаматыя
ТІ Доўнар
Мінск: БДУ, 2004
82004
История государства и права Беларуси
АФ Вишневский, ТИ Довнар
Мн, 1996
81996
Выдающийся европейский памятник права XVI ст.
ТИ Довнар
Право и демократия, 15-27, 2013
62013
Основания и результаты систематизации законодательства в Великом княжестве Литовском в XVI в.
ТИ Довнар
62013
Характэрныя рысы і асаблівасці прававога развіцця Беларусі на важнейшых гістарычных этапах
ТІ Доўнар
62009
Преемственность в конституционном строительстве Белорусской ССР
ТИ Довнар
ЛГУ, Ленинград, 17, 1986
61986
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20