Follow
Роман Олексенко / Roman I. Oleksenko / R Oleksenko / https://orcid.org/0000-0002-2171-514X
Роман Олексенко / Roman I. Oleksenko / R Oleksenko / https://orcid.org/0000-0002-2171-514X
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Verified email at tsatu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості
РІ Олексенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 65-73, 2015
68*2015
Особистість в освітньому середовищі, яке динамічно трансформується
RIO Y. A. Vasyuk
Філософські обрії, 124-135, 2017
392017
Філософія ринкових відносин: становлення та розвиток в Україні в період глобалізації та інформаційної революції: соціално-філософський аналіз
РІ Олексенко
Znanni︠a︡ Ukraïny, 2013
39*2013
Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної
ВВМ Р.І. Олексенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 164-175, 2017
372017
Філософія розвитку інформаційного суспільства в епоху глобалізації
РІ Олексенко
Гілея: науковий вісник, 230-232, 2015
37*2015
Особливості формування світоглядних цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу
РІ Олексенко
ФОП Однорог Т., 2017
36*2017
Философия, мировоззрение и мораль современного предпринимателя как составная экономико-социального развития общества
РИ Олексенко
Социосфера: науч.-метод. и теор. журнал, 31, 2013
35*2013
Neoliberalism in higher education as a challenge for future civilization
SN Oleksenko Roman, Molodychenko Valentin
Philosophy and Cosmology 20, 113-119, 2018
34*2018
Position and role of modern economic education as the main megatrend of innovative development of Ukraine
R Oleksenko
HUMANITIES STUDIES: збірник наукових праць, 169-181, 2019
332019
Особливості інноваційно-інвестиційної політики антикризового розвитку реального сектору економіки України
РІ Олексенко, ГВ Ортіна
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 33-39, 2018
32*2018
Формування концепції креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації
РІ Олексенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 118-126, 2017
31*2017
Управління кадровими ресурсами підприємств у сучасних умовах господарювання
РІ Олексенко
АгроСвіт, 41-45, 2010
312010
Информационное общество, как императив современности
ВВ Молодыченко, РИ Олексенко
Новый университет, 31, 2014
282014
Методичні підходи до формування конкурентоспроможності підприємства
РІ Олексенко
Інвестиції: практика та досвід, 27-30, 2007
28*2007
Функції та роль маркетингу в сучасних умовах господарювання
ММП РІ Олексенко, ІО Краскова
Ефективна економіка, 2011
272011
Аксиодуховная составляющая в становлении и гармонизации социо-культурного бытия человека
ГГТ Р. И. Олексенко, В. В. Молодыченко
«Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії»: збірник …, 2016
26*2016
Философия образования как неотъемлемый фактор экономического развития общества
РИ Олексенко
Социосфера, 19-26, 2013
262013
Формування інноваційної політики реального сектору економіки як особливого напряму розвитку України
РІ Олексенко, ГВ Ортіна
Економіка та суспільство, 173-180, 2018
25*2018
Філософія: навчальний посібник-практикум
ЄМР ОГ Волков, АМ Землянський, РІ Олексенко
МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2017
252017
Політика забезпечення конкурентоспроможності України на світовому продовольчому ринку в умовах глобалізації: тенденції та перспективи
РІ Олексенко
Мелітополь (Запоріз. обл.): Колор Принт, 2011
252011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20