Олексенко Роман Іванович, Oleksenko Roman Ivanovy`ch, R Olexenko, Oleksenko Roman
Олексенко Роман Іванович, Oleksenko Roman Ivanovy`ch, R Olexenko, Oleksenko Roman
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Verified email at tsatu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості
РІ Олексенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 65-73, 2015
462015
Особистість в освітньому середовищі, яке динамічно трансформується
RIO Y. A. Vasyuk
Філософські обрії, 124-135, 2017
342017
Філософія ринкових відносин: становлення та розвиток в Україні в період глобалізації та інформаційної революції: соціално-філософський аналіз
РІ Олексенко
Znanni︠a︡ Ukraïny, 2013
292013
Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної
ВВМ Р.І. Олексенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 164-175, 2017
27*2017
Філософія розвитку інформаційного суспільства в епоху глобалізації
РІ Олексенко
Гілея: науковий вісник, 230-232, 2015
272015
Управління кадровими ресурсами підприємств у сучасних умовах господарювання
РІ Олексенко
АгроСвіт, 41-45, 2010
272010
Neoliberalism in higher education as a challenge for future civilization
SN Oleksenko Roman, Molodychenko Valentin
Philosophy and Cosmology 20, 113-119, 2018
25*2018
Особливості формування світоглядних цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу
РІ Олексенко
252017
Философия, мировоззрение и мораль современного предпринимателя как составная экономико-социального развития общества
РИ Олексенко
Социосфера: науч.-метод. и теор. журнал, 31, 2013
242013
Информационное общество, как императив современности
ВВ Молодыченко, РИ Олексенко
Новый университет, 31, 2014
232014
Философия образования как неотъемлемый фактор экономического развития общества
РИ Олексенко
Социосфера, 19-26, 2013
232013
Функції та роль маркетингу в сучасних умовах господарювання
ММП РІ Олексенко, ІО Краскова
Ефективна економіка, 2011
232011
Філософія: навчальний посібник-практикум
ЄМР ОГ Волков, АМ Землянський, РІ Олексенко
МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2017
222017
Політика забезпечення конкурентоспроможності України на світовому продовольчому ринку в умовах глобалізації: тенденції та перспективи
РІ Олексенко
Мелітополь (Запоріз. обл.): Колор Принт, 2011
222011
Методичні підходи щодо формування конкурентноздатності продукції
РІ Олексенко
Економіка та держава, 48-51, 2007
202007
Методичні підходи до формування конкурентоспроможності підприємства
РІ Олексенко
Інвестиції: практика та досвід, 27-30, 2007
192007
Аксиодуховная составляющая в становлении и гармонизации социо-культурного бытия человека
ГГТ Р. И. Олексенко, В. В. Молодыченко
«Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії»: збірник …, 2016
182016
Глобальні проблеми філософії від Античності до сьогодення в дискурсі ринкових трансформацій
РІ Олексенко
Придніпровські соціально-гуманітарні читання: у 6-ти частинах. Ч. 2 …, 2013
182013
Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення
ІМП Л.В. Синяєва, Р.І. Олексенко
Вісник Сумського національного аграрного університету, 12-15, 2007
182007
Актичні інтеркультурні практики як індикатор взаємодії культурних груп і спільнот поліетнічного міста
Л Афанасьєва, Р Олексенко
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 40-47, 2018
172018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20