Follow
М.І. Лазарев, Лазарев Н.И., N. Lazarev. Лазарєв М.І.
М.І. Лазарев, Лазарев Н.И., N. Lazarev. Лазарєв М.І.
Українська інженерно-педагогічна академія, Проректор з наукової роботи
Verified email at uipa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін
МІ Лазарєв
Вид-во НФаУ, 2003
1672003
Теоретичні і методичні засади моделювання змісту загальноінженерних дисциплін для технологій навчання студентів
МІ Лазарєв
дис. д–ра наук., Харків, 2004
502004
Про реалізацію концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні
ОЕ Коваленко, ВІ Лобунець, МІ Лазарєв, АП Тарасюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 7-18, 2007
182007
Системний підхід до розробки інтенсивних технологій вивчення інженерних дисциплін
М Лазарев
Непреревн. проф. освіта/Теорія і практика, 69-78, 2003
132003
Теоретичні та методичні засади креативного навчання студентів технічних дисциплін
МІ Лазарєв, НП Рубан, ТА Лазарєва
122014
Бінарне заняття як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів
Н Кононец
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 80-86, 2014
122014
Моделі представлення змісту предметних областей інженерних дисциплін
МІ Лазарєв
Нові технології навчання: Наук. метод. Зб.–К.: НМЦВО, 38-49, 2002
122002
Формування у майбутніх інженерів-педагогів компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін
ОЕ Коваленко, МІ Лазарєв, НВ Корольова
112014
Система навчальної діяльності студентів в інтенсивних технологіях навчання
МІ Лазарев
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2003
112003
Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі
МІ Лазарєв, ВЕ Лунячек, НП Рубан, ВМ Тіманюк, НС Фесенко, ...
Актуальні проблеми державного управління, 113-120, 2017
92017
Проект створення системи підготовки та підвищення кваліфікації викладачів курсів «Основи енерго-та ресурсозбереження на виробництві, в комунальному господарстві, у сфері послуг …
ОЕ Коваленко, ГІ Канюк, ВФ Без’язичний, ТМ Пугачова
92013
Забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості студента в інтенсивних технологіях навчання загально-інженерних дисциплін
МІ Лазарєв
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 2003
82003
Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в ПТНЗ із використанням модульних технологій. Системний підхід
МІ Лазарєв, НВ Божко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 98-111, 2007
72007
Неруйнуючий контроль технічних об'єктів у схемах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
МІ Лазарєв, ДІ Шматков
Лазарєв МІ, Шматков ДІ—Харків: УІПА, 2012
62012
Теоретичні та методичні засади навчання програмних засобів захисту інформації на основі подвійного дидактичного узагальнення
ВГ Хоменко, ГП Чуприна, МІ Лазарєв
ЛОНДОН-ХХІ, 2011
62011
Цілеформування навчальної діяльності у студентів в інтенсивних технологіях навчання
МІ Лазарєв
Пробл. інж.-пед. освіти: зб. наук. пр./Укр. інж.-пед. акад, 251-259, 2003
62003
Теоретичні основи розробки мікромодульних педагогічних технологій
МІ Лазарєв
Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання …, 2001
62001
Теоретичні та методичні засади тестування знань з електромагнітних перехідних процесів
МІ Лазарєв, ЮС Олійник, ВГ Хоменко
52014
Дослідження проблеми квантифікації й оцінювання особистих знань
МП Костюченко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 77-89, 2010
52010
Проблема моделювання професійної компетентності майбутнього фахівця у педагогічній теорії та практиці
Д Айстраханов
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 160-166, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20