М.І. Лазарев, Лазарев Н.И., N. Lazarev. Лазарєв М.І.
М.І. Лазарев, Лазарев Н.И., N. Lazarev. Лазарєв М.І.
Українська інженерно-педагогічна академія, Проректор з наукової роботи
Підтверджена електронна адреса в uipa.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін
МІ Лазарєв
Вид-во НФаУ, 2003
1332003
Теоретичні і методичні засади моделювання змісту загальноінженерних дисциплін для технологій навчання студентів
МІ Лазарєв
Х 497, 282, 2004
442004
Про реалізацію концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні
ОЕ Коваленко, ВІ Лобунець, МІ Лазарєв, АП Тарасюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 7-18, 2007
152007
Системний підхід до розробки інтенсивних технологій вивчення інженерних дисциплін
М Лазарев
Непреревн. проф. освіта/Теорія і практика, 69-78, 2003
122003
Моделі представлення змісту предметних областей інженерних дисциплін
МІ Лазарєв
Нові технології навчання: Науково-методичний збірнbк.–К.: Наук.-метод. центр …, 2002
92002
Бінарне заняття як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів
Н Кононец
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 80-86, 2014
82014
Проект створення системи підготовки та підвищення кваліфікації викладачів курсів «Основи енерго-та ресурсозбереження на виробництві, в комунальному господарстві, у сфері послуг …
ОЕ Коваленко, ГІ Канюк, ВФ Без’язичний, ТМ Пугачова
82013
Формування у майбутніх інженерів-педагогів компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін
ОЕ Коваленко, МІ Лазарєв, НВ Корольова
72014
Система навчальної діяльності студентів в інтенсивних технологіях навчання
МІ Лазарєв
Теорія і практика управління соціальними системами, 87-97, 2003
72003
Теоретичні та методичні засади креативного навчання студентів технічних дисциплін
МІ Лазарєв, НП Рубан, ТА Лазарєва
62014
Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в ПТНЗ із використанням модульних технологій. Системний підхід
МІ Лазарєв, НВ Божко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 98-111, 2007
62007
Теоретичні та методичні засади навчання програмних засобів захисту інформації на основі подвійного дидактичного узагальнення
ВГ Хоменко, ГП Чуприна, МІ Лазарєв
ЛОНДОН-ХХІ, 2011
52011
Забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості студента в інтенсивних технологіях навчання загально-інженерних дисциплін
МІ Лазарєв
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 2003
52003
Теоретичні основи розробки мікромодульних педагогічних технологій
МІ Лазарєв
Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання …, 2001
52001
Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі
МІ Лазарєв, ВЕ Лунячек, НП Рубан, ВМ Тіманюк, НС Фесенко, ...
Актуальні проблеми державного управління, 51, 2017
42017
Теоретичні та методичні засади тестування знань з електромагнітних перехідних процесів
МІ Лазарєв, ЮС Олійник, ВГ Хоменко
42014
Розробка функціональних інтеграційних моделей у ПТО
МІ Лазарєв, НВ Божко
42012
Цілі і зміст навчання основ теорії технічних систем майбутніх інженерів-педагогів на засадах формування системного мислення
МІ Лазарєв, СМ Алілуйко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 62-69, 2012
42012
Наукові школи культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційного профілів: ознаки ідентифікації
ВМ Шейко, ММ Каністратенко, НМ Кушнаренко
Вісник Харківської державної академії культури, 4-18, 2011
42011
Дослідження проблеми квантифікації й оцінювання особистих знань
МП Костюченко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 77-89, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20