М.І. Лазарев, Лазарев Н.И., N. Lazarev. Лазарєв М.І.
М.І. Лазарев, Лазарев Н.И., N. Lazarev. Лазарєв М.І.
Українська інженерно-педагогічна академія, Проректор з наукової роботи
Підтверджена електронна адреса в uipa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін
МІ Лазарєв
Вид-во НФаУ, 2003
1552003
Теоретичні і методичні засади моделювання змісту загальноінженерних дисциплін для технологій навчання студентів
МІ Лазарєв
дис. д–ра наук., Харків, 2004
472004
Про реалізацію концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні
ОЕ Коваленко, ВІ Лобунець, МІ Лазарєв, АП Тарасюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 7-18, 2007
172007
Системний підхід до розробки інтенсивних технологій вивчення інженерних дисциплін
М Лазарев
Непреревн. проф. освіта/Теорія і практика, 69-78, 2003
122003
Моделі представлення змісту предметних областей інженерних дисциплін
МІ Лазарєв
Нові технології навчання: Наук. метод. Зб.–К.: НМЦВО, 38-49, 2002
112002
Бінарне заняття як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів
Н Кононец
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 80-86, 2014
102014
Теоретичні та методичні засади креативного навчання студентів технічних дисциплін
МІ Лазарєв, НП Рубан, ТА Лазарєва
92014
Проект створення системи підготовки та підвищення кваліфікації викладачів курсів «Основи енерго-та ресурсозбереження на виробництві, в комунальному господарстві, у сфері послуг …
ОЕ Коваленко, ГІ Канюк, ВФ Без’язичний, ТМ Пугачова
92013
Система навчальної діяльності студентів в інтенсивних технологіях навчання
МІ Лазарєв
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2003
82003
Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі
МІ Лазарєв, ВЕ Лунячек, НП Рубан, ВМ Тіманюк, НС Фесенко, ...
Актуальні проблеми державного управління, 113-120, 2017
72017
Забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості студента в інтенсивних технологіях навчання загально-інженерних дисциплін
МІ Лазарєв
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 2003
72003
Формування у майбутніх інженерів-педагогів компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін
ОЕ Коваленко, МІ Лазарєв, НВ Корольова
62014
Теоретичні та методичні засади навчання програмних засобів захисту інформації на основі подвійного дидактичного узагальнення
ВГ Хоменко, ГП Чуприна, МІ Лазарєв
ЛОНДОН-ХХІ, 2011
62011
Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в ПТНЗ із використанням модульних технологій. Системний підхід
МІ Лазарєв, НВ Божко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 98-111, 2007
62007
Цілеформування навчальної діяльності у студентів в інтенсивних технологіях навчання
МІ Лазарєв
Пробл. інж.-пед. освіти: зб. наук. пр./Укр. інж.-пед. акад, 251-259, 2003
62003
Теоретичні основи розробки мікромодульних педагогічних технологій
МІ Лазарєв
Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання …, 2001
62001
Теоретичні та методичні засади тестування знань з електромагнітних перехідних процесів
МІ Лазарєв, ЮС Олійник, ВГ Хоменко
52014
Неруйнуючий контроль технічних об'єктів у схемах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
МІ Лазарєв, ДІ Шматков
Лазарєв МІ, Шматков ДІ—Харків: УПА, 2012
52012
Розробка функціональних інтеграційних моделей у ПТО
МІ Лазарєв, НВ Божко
42012
ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
НО Брюханова
42012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20