М.І. Лазарев, Лазарев Н.И., N. Lazarev. Лазарєв М.І.
М.І. Лазарев, Лазарев Н.И., N. Lazarev. Лазарєв М.І.
Українська інженерно-педагогічна академія, Проректор з наукової роботи
Підтверджена електронна адреса в uipa.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загально інженерних дисциплін: Монографія
МІ Лазарєв
Х.: Вид-во НФаУ 356, 2003
1292003
Теоретичні і методичні засади моделювання змісту загальноінженерних дисциплін для технологій навчання студентів
МІ Лазарєв
Х 497, 282, 2004
422004
Про реалізацію концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні
ОЕ Коваленко, ВІ Лобунець, МІ Лазарєв, АП Тарасюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 7-18, 2007
152007
Системний підхід до розробки інтенсивних технологій вивчення інженерних дисциплін
М Лазарев
Непреревн. проф. освіта/Теорія і практика, 69-78, 2003
122003
Проект створення системи підготовки та підвищення кваліфікації викладачів курсів «Основи енерго-та ресурсозбереження на виробництві, в комунальному господарстві, у сфері послуг …
ОЕ Коваленко, ГІ Канюк, ВФ Без’язичний, ТМ Пугачова
82013
Моделі представлення змісту предметних областей інженерних дисциплін
МІ Лазарєв
Нові технології навчання: Науково-методичний збірнbк.–К.: Наук.-метод. центр …, 2002
82002
Формування у майбутніх інженерів-педагогів компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін
ОЕ Коваленко, МІ Лазарєв, НВ Корольова
72014
Система навчальної діяльності студентів в інтенсивних технологіях навчання
МІ Лазарєв
Теорія і практика управління соціальними системами, 87-97, 2003
72003
Бінарне заняття як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів
Н Кононец
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 80-86, 2014
62014
Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в ПТНЗ із використанням модульних технологій. Системний підхід
МІ Лазарєв, НВ Божко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 98-111, 2007
62007
Теоретичні та методичні засади креативного навчання студентів технічних дисциплін
МІ Лазарєв, НП Рубан, ТА Лазарєва
52014
Теоретичні та методичні засади навчання програмних засобів захисту інформації на основі подвійного дидактичного узагальнення: монографія
ВГ Хоменко, ГП Чуприна, МІ Лазарєв
Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011
52011
Забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості студента в інтенсивних технологіях навчання загально-інженерних дисциплін
МІ Лазарєв
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 2003
52003
Теоретичні основи розробки мікромодульних педагогічних технологій
МІ Лазарєв
Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання …, 2001
52001
Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі
МІ Лазарєв, ВЕ Лунячек, НП Рубан, ВМ Тіманюк, НС Фесенко, ...
Актуальні проблеми державного управління, 51, 2017
42017
Теоретичні та методичні засади тестування знань з електромагнітних перехідних процесів
МІ Лазарєв, ЮС Олійник, ВГ Хоменко
42014
Розробка функціональних інтеграційних моделей у ПТО
МІ Лазарєв, НВ Божко
42012
Цілі і зміст навчання основ теорії технічних систем майбутніх інженерів-педагогів на засадах формування системного мислення
МІ Лазарєв, СМ Алілуйко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 62-69, 2012
42012
Наукові школи культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційного профілів: ознаки ідентифікації
ВМ Шейко, ММ Каністратенко, НМ Кушнаренко
Вісник Харківської державної академії культури, 4-18, 2011
42011
Дослідження проблеми квантифікації й оцінювання особистих знань
МП Костюченко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 77-89, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20