Follow
Ступень Михайло Григорович
Ступень Михайло Григорович
Академік УЕАН, професор, доктор економічних наук, Львівський національний аграрний університет
Verified email at lnau.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний посібник для студентів вузів/за ред. МГ Ступеня
МГ Ступень, РЙ Гулько, ОЯ Микула
Львів: Новий світ, 2003
512003
Використання земель населених пунктів: Монографія
МГ Ступень
Львів: Львівський ДАУ.–2000.–359 с, 2000
342000
Ринок земель в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку
М Ступень, Ю Дума
Економіст, 40-41, 2015
242015
Кадастр населених пунктів: Підручник
МГ Ступень, РЙ Гулько, ОЯ Микула, НР Шпік
Львів: Новий світ–2000, 2004
202004
Вдосконалення використання земель населених пунктів в умовах ринку: монографія
МГ Ступень, МД Лесечко
Львів: Львівський регіональний інститут державного управління Національної …, 2004
192004
Шляхи вдосконалення раціонального використання земель сільгосппризначення на прикладі Львівської області
МГ Ступень, МС Богіра
Землевпорядний вісник, 33-36, 2007
182007
Використання земель населених пунктів
МГ Ступень
Львів: Укр. Технології, 2000
172000
Prospects of the land–rental relations development in agriculture of Ukraine
R Stupen, M Stupen, O Stupen
Published in Scientific Papers. Management, Economic Engineering in …, 2018
162018
Використання земель сільськогосподарського призначення в пореформений період: монографія
МГ Ступень, С Радомський, В Персоляк
Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 1, 2011
142011
Кадастр природних ресурсів: навч. посіб.
ОЯ Микула, МГ Ступень, ВЮ Пересоляк
Львів: Новий Світ.–2006.–192 с, 2006
13*2006
Інвестиційна привабливість земельних ресурсів
МГ Ступень, РЙ Гулько, ОЯ Микула, НМ Музика
Аграрний вісник Причорномор’я: Спеціальний випуск: Зб. наук. праць. Випуск …, 2003
132003
Теоретичні основи організації використання і охорони земель населених пунктів в умовах реформування земельних відносин
МГ Ступень
автореф. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец 8 (10), 01, 2003
132003
Electronic agricultural maps formation on the basis of GIS and earth remote sensing
N Stupen, M Stupen, O Stupen
Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture …, 2018
122018
Механізм економічного регулювання земельних відносин
М Ступень, С Рогач, І Рій
Економіст, 42-43, 2015
122015
Підготовка фахівців за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр»
МГ Ступень, РЙ Гулько, РБ Таратула
К.: Аграрна освіта, 98-99, 2009
122009
Земельно-правовий процес: підручник
РП Возняк, МГ Ступень, ГД Гуцуляк
Львів: Новий Світ-2000, 2011.–327 с, 2006
122006
Науковометодичні положення оцінки земель України у світових цінах
ДІ Гнаткович, РП Возняк, РЙ Гулько, МГ Ступень
Львів: Вільна Україна, 1995
121995
Analysis of the Interrelations Between Elements of Geoinformation System Structure
N Stupen, Z Ryzhok, M Stupen, O Stupen, R Stupen
2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2020
112020
Methodological foundations of the organization and protection of lands in the context of the balanced nature use
M Stupen, R Stupen, Z Ryzhok, O Stupen
Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development 19 (1 …, 2019
112019
Проблеми у землекористуванні, зумовлені проведенням земельної реформи в Україні, та шляхи їх подолання
М Богіра, М Ступень
Землевпорядний вісник, 16-18, 2012
112012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20