Ступень Михайло Григорович
Ступень Михайло Григорович
Академік УЕАН, професор, доктор економічних наук, Львівський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnau.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання земель населених пунктів: Монографія
МГ Ступень
Львів: Львівський ДАУ.–2000.–359 с, 2000
422000
Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний посібник для студентів вузів/за ред. МГ Ступеня
МГ Ступень
Львів: Новий світ, 2003
322003
Prospects of the land-rental relations development in agriculture of Ukraine
R Stupen, M Stupen, O Stupen
PROSPECTS 18 (3), 2018
182018
Вдосконалення використання земель населених пунктів в умовах ринку: монографія
МГ Ступень, МД Лесечко
Львів: Львівський регіональний інститут державного управління Національної …, 2004
172004
Ринок земель в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку
М Ступень, Ю Дума
Економіст, 40-41, 2015
152015
Кадастр населених пунктів: Підручник. 2-е вид. стереот
МГ Ступень, РЙ Гулько, ОЯ Микула, НР Шпік
Львів: Новий Світ-2000, 2007
132007
Шляхи вдосконалення раціонального використання земель сільгосппризначення на прикладі Львівської області
М Ступень, МС Богіра
Землевпорядний вісник, 33-36, 2007
132007
Земельно-правовий процес: підручник
РП Возняк, МГ Ступень, ГД Гуцуляк
Львів: Новий Світ-2000, 2011.–327 с, 2006
122006
Земельно-правовий процес: підручник
РП Возняк, МГ Ступень, ГД Гуцуляк
Львів: Новий Світ-2000, 2011.–327 с, 2006
122006
Земельно-правовий процес: підручник
РП Возняк, МГ Ступень, ГД Гуцуляк
Львів: Новий Світ-2000, 2011.–327 с, 2006
122006
Інвестиційна привабливість земельних ресурсів
МГ Ступень, РЙ Гулько, ОЯ Микула, НМ Музика
Аграрний вісник Причорномор’я: Спеціальний випуск: Зб. наук. праць. Випуск …, 2003
122003
Кадастр населених пунктів
МГ Ступень, РЙ Гулько, ОЯ Микула, НР Шпік
Л.: Новий світ–2000, 2004
112004
Теоретичні основи організації використання і охорони земель населених пунктів в умовах реформування земельних відносин
МГ Ступень
автореф. дис.…. докт. екон. наук: 08.10. 01, 2003
102003
Проблеми у землекористуванні, зумовлені проведенням земельної реформи в Україні, та шляхи їх подолання
М Богіра, М Ступень
Землевпорядний вісник, 16-18, 2012
92012
Вдосконалення земельнокадастрової системи для раціонального використання охорони земель у населених пунктах
СО Малахова, МГ Ступень
Збірник наукових працьХарківського національного аграрного університету, 22-27, 2010
92010
Development of land planning of especially valuable lands in agriculture
M Stupen
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 19 (1), 49-54, 2017
82017
Теоретичнi основи державного земельного кадастру: Навч. посiбник та iн.; За заг. ред. МГ Ступеня. 2-ге видання, стереотипне
МГ Ступень, РЙ Гулько, ОЯ Микула
82000
Використання земель сільськогосподарського призначення в пореформений період: Монографія/М. Ступень, С. Радомський, В. Персоляк.-Львів: Сполом, 2011.-195 с. 2. 4. Bogdanowicz J …
М Ступень
Львів: Сполом, 2011
72011
Підготовка фахівців за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр»
МГ Ступень, РЙ Гулько, РБ Таратула
Випуск 18, 96, 2009
72009
Програмні комплекси для ас ДЗк. їх можливості та перспективи застосування
М Ступень, С Радомський, П Урсуляк
Землевпорядний вісник, 51-53, 2008
72008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20