Підписатись
Ступень Михайло Григорович
Ступень Михайло Григорович
Академік УЕАН, професор, доктор економічних наук, Львівський національний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в lnau.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний посібник для студентів вузів/за ред. МГ Ступеня
МГ Ступень, РЙ Гулько, ОЯ Микула
Львів: Новий світ, 2003
512003
Використання земель населених пунктів: Монографія
МГ Ступень
Львів: Львівський ДАУ.–2000.–359 с, 2000
342000
Ринок земель в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку
М Ступень, Ю Дума
Економіст, 40-41, 2015
252015
Кадастр населених пунктів: Підручник
МГ Ступень, РЙ Гулько, ОЯ Микула, НР Шпік
Львів: Новий світ–2000, 2004
232004
Вдосконалення використання земель населених пунктів в умовах ринку: монографія
МГ Ступень, МД Лесечко
Львів: Львівський регіональний інститут державного управління Національної …, 2004
202004
Prospects of the land-rental relations development in agriculture of Ukraine.
R Stupen, M Stupen, O Stupen
172018
Шляхи вдосконалення раціонального використання земель сільгосппризначення на прикладі Львівської області
М Ступень, МС Богіра
Землевпорядний вісник, 33-36, 2007
172007
Земельно-правовий процес: підручник
РП Возняк, МГ Ступень, ГД Гуцуляк
Львів: Новий Світ-2000, 2011.–327 с, 2006
172006
Використання земель населених пунктів
МГ Ступень
Львів: Українські технології, 2000
172000
Використання земель сільськогосподарського призначення в пореформений період: монографія
МГ Ступень, С Радомський, В Пересоляк
Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 1, 2011
162011
Теоретичні основи організації використання і охорони земель населених пунктів в умовах реформування земельних відносин
МГ Ступень
автореф. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец 8 (10), 01, 2004
162004
Інвестиційна привабливість земельних ресурсів
МГ Ступень, РЙ Гулько, ОЯ Микула, НМ Музика
Аграрний вісник Причорномор’я: Спеціальний випуск: Зб. наук. праць. Випуск …, 2003
142003
Analysis of the Interrelations Between Elements of Geoinformation System Structure
N Stupen, Z Ryzhok, M Stupen, O Stupen, R Stupen
2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2020
132020
Кадастр природних ресурсів: навч. посіб.
ОЯ Микула, МГ Ступень, ВЮ Пересоляк
Львів: Новий Світ.–2006.–192 с, 2006
13*2006
Electronic agricultural maps formation on the basis of GIS and Earth remote sensing.
N Stupen, M Stupen, O Stupen
122018
Механізм економічного регулювання земельних відносин
М Ступень, С Рогач, І Рій
Економіст, 42-43, 2015
122015
Підготовка фахівців за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр»
МГ Ступень, РЙ Гулько, РБ Таратула
К.: Аграрна освіта, 98-99, 2009
122009
Науковометодичні положення оцінки земель України у світових цінах
ДІ Гнаткович, РП Возняк, РЙ Гулько, МГ Ступень
Львів: Вільна Україна, 1995
121995
Methodological foundations of the organization and protection of lands in the context of the balanced nature use.
M Stupen, R Stupen, Z Ryzhok, O Stupen
112019
Проблеми у землекористуванні, зумовлені проведенням земельної реформи в Україні, та шляхи їх подолання
М Богіра, М Ступень
Землевпорядний вісник, 16-18, 2012
112012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20