Ірина Лов'янова / Ирина Ловьянова / Iryna Lovianova / Iryna Lovyanova / Лов'янова І.В.
Ірина Лов'янова / Ирина Ловьянова / Iryna Lovianova / Iryna Lovyanova / Лов'янова І.В.
Криворізький державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників: Методична розробка
ІВ Лов’янова
24*2005
О формировании профессиональной направленности личности старшеклассников в процессе обучения математике в профильной школе
ІВ Лов’янова
Математическое образование: современное состояние и перспективы (к 95-летию …, 2014
16*2014
Training of Mathematical Disciplines Teachers for Higher Educational Institutions as a Contemporary Problem
O Vlasenko, K., Lovianova, I., Sitak, I., Chumak, O., Kondratyeva
Universal Journal of Educational Research, pp. 1892 – 1900, 2019
112019
Професійно спрямоване навчання математики у профільній школі: теоретичний аспект [монографія]
ІВ Лов'янова
102014
Формування професійної компетентності майбутніх вчителів на заняттях із фахових дисциплін
ІВ Лов’янова
Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали …, 2007
10*2007
Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу
ІВ Лов’янова
дисертація ... канд. пед. наук: спец. 13.00. 09, 2006
102006
Самостійна робота студентів при вивченні математичних дисциплін у педагогічному вузі
ІВ Лов’янова, ОВ Віхрова, ВВ Корольський
Рідна школа, С.60-62, 2005
72005
Methodical requirements for training materials of on-line courses on the platform “Higher school mathematics teacher”
K Vlasenko, O Chumak, I Lovianova, D Kovalenko, N Volkova
E3S Web of Conferences 166, 10011, 2020
62020
Developing informatics competencies of computer sciences students while teaching differential equations.
K Vlasenko, O Chumak, I Sitak, O Chashechnikova, I Lovianova
Revista ESPACIOS, 2019
62019
Вивчення дисципліни «Диференціальні рівняння» з використанням вільнопоширюваного програмного забезпечення
ІВ Лов'янова, МВ Попель
62011
Usability analysis of on-line educational courses on the platform “Higher school mathematics teacher”
K Vlasenko, S Volkov, I Sitak, I Lovianova, D Bobyliev
E3S Web of Conferences 166, 10012, 2020
52020
Cloud calculations within the optional course Optimization Problems for 10th-11th graders
ADU Iryna V Lovianova, Dmytro Ye Bobyliev
Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018 …, 2019
52019
Інтерактивне навчання як форма педагогічної взаємодії у системі" учитель-учень"
ІВ Лов'янова
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 111-113, 2003
52003
Психолого-педагогічні аспекти впровадження нових інформаційних технологій навчання
ІВ Лов'янова, АВ Шамне
Криворізький державний педагогічний університет, 2005
42005
Система Moodle як засіб підготовки фахівців соціономічних професій
ІВ Лов'янова, ТС Армаш, ДЄ Бобилєв, АВ Краснощок
New computer technology, 194-204, 2018
32018
Система професійно спрямованих умінь студентів при навчанні функціонального аналізу /
ІВ Лов’янова, ДЄ Бобилєв
Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки …, 2015
32015
Психолого-педагогические основы обучения старшеклассников математике в условиях профильной школы
ІВ Лов’янова
Проблемы современной науки, 96-108, 2013
32013
Про підготовку майбутніх вчителів математики до впровадження нових інформаційних технологій навчання у процес формування умінь учнів
ІВ Лов’янова
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм …, 2010
32010
Віковий та індивідуальний підхід в умовах впровадження НІТН
ІВ Лов’янова, АВ Шамне
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання 8 …, 2005
32005
Сутність і структура інтелектуальних умінь школярів
ІВ Лов’янова
Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць, 127–131, 2003
3*2003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20