Ірина Лов'янова
Ірина Лов'янова
Криворізький державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників: Методична розробка
ІВ Лов’янова
21*2005
Професійно спрямоване навчання математики у профільній школі: теоретичний аспект [монографія]
ІВ Лов'янова
82014
Формування професійної компетентності майбутніх вчителів на заняттях із фахових дисциплін
ІВ Лов’янова
Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали …, 2007
82007
Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу
ІВ Лов’янова
дисертація ... канд. пед. наук: спец. 13.00. 09, 2006
72006
Вивчення дисципліни «Диференціальні рівняння» з використанням вільнопоширюваного програмного забезпечення
ІВ Лов'янова, МВ Попель
62011
Самостійна робота студентів при вивченні математичних дисциплін у педагогічному вузі
ІВ Лов’янова, ОВ Віхрова, ВВ Корольський
Рідна школа, С.60-62, 2005
52005
Психолого-педагогічні аспекти впровадження нових інформаційних технологій навчання
ІВ Лов'янова, АВ Шамне
Криворізький державний педагогічний університет, 2005
32005
Інноваційні процеси в освіті: характеристика, класифікація, ієрархічні зв'язки
ІВ Лов’янова
Наукові записки, 43–47., 2003
3*2003
Інтерактивне навчання як форма педагогічної взаємодії у системі" учитель-учень"
ІВ Лов'янова
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 111-113, 2003
32003
Організація навчання математики у старшій профільній школі: монографія
НА Тарасенкова, ІА Акуленко, І Лов'янова, З Сердюк
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017
22017
О формировании профессиональной направленности личности старшеклассников в процессе обучения математике в профильной школе
ІВ Лов’янова
Математическое образование: современное состояние и перспективы (к 95-летию …, 2014
2*2014
Теоретичні основи контролю знань в умовах рівневого навчання
ІВ Лов’янова, АМ Капіносов
Наша школа, 76-79, 2009
22009
Зміст математичної освіти і проблема формування інтелектуальних умінь старшокласників
ІВ Лов’янова
Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми …, 2005
22005
Віковий та індивідуальний підхід в умовах впровадження НІТН
ІВ Лов’янова, АВ Шамне
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання 8 …, 2005
22005
Інтеграція предметів природничо-математичного циклу – один із шляхів формування інтелектуальних умінь учнів старших класів
ІВ Лов’янова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки., С. 58–63., 2004
2*2004
Дослідження рівнів сформованості інтелектуальних умінь старшокласників
ІВ Лов’янова
Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць, С. 121–128., 2004
22004
Особистісно-орієнтоване навчання як фактор формування всебічно розвиненої особистості
ІВ Лов’янова
Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць, С. 122–123., 2003
22003
Сутність і структура інтелектуальних умінь школярів
ІВ Лов’янова
Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць, 127–131, 2003
2*2003
Ідеї гуманізму в науці і освіті: історія та сучасні технології
ІВ Лов’янова
Постметодика, с. 25-29., 2002
22002
Науково-дослідна робота як один із чинників розвитку та самореалізації особистості ліцеїста
ІВ Лов'янова
Збірник статей. Досвід освітян Дніпропетровської області, 2001
22001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20