Ірина Лов'янова / Ирина Ловьянова / Iryna Lovianova / Iryna Lovyanova / Лов'янова І.В.
Ірина Лов'янова / Ирина Ловьянова / Iryna Lovianova / Iryna Lovyanova / Лов'янова І.В.
Криворізький державний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Training of Mathematical Disciplines Teachers for Higher Educational Institutions as a Contemporary Problem
O Vlasenko, K., Lovianova, I., Sitak, I., Chumak, O., Kondratyeva
Universal Journal of Educational Research, pp. 1892 – 1900, 2019
272019
О формировании профессиональной направленности личности старшеклассников в процессе обучения математике в профильной школе
ІВ Лов’янова
Математическое образование: современное состояние и перспективы (к 95-летию …, 2014
23*2014
Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників: Методична розробка
ІВ Лов’янова
23*2005
Methodical requirements for training materials of on-line courses on the platform “Higher school mathematics teacher”
K Vlasenko, O Chumak, I Lovianova, D Kovalenko, N Volkova
E3S Web of Conferences 166, 10011, 2020
192020
Формування професійної компетентності майбутніх вчителів на заняттях із фахових дисциплін
ІВ Лов’янова
Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали …, 2007
17*2007
Usability analysis of on-line educational courses on the platform “Higher school mathematics teacher”
K Vlasenko, S Volkov, I Sitak, I Lovianova, D Bobyliev
E3S Web of Conferences 166, 10012, 2020
142020
Професійно спрямоване навчання математики у профільній школі: теоретичний аспект [монографія]
ІВ Лов'янова
142014
Technologies of distance learning for programming basics lessons on the principles of integrated development of key competences
YY Bohunenko, IV Lovianova, MP Shyshkina
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
132020
Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу
ІВ Лов’янова
дисертація ... канд. пед. наук: спец. 13.00. 09, 2006
132006
Cloud calculations within the optional course Optimization Problems for 10th-11th graders
ADU Iryna V Lovianova, Dmytro Ye Bobyliev
Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018 …, 2019
11*2019
Developing informatics competencies of computer sciences students while teaching differential equations.
K Vlasenko, O Chumak, I Sitak, O Chashechnikova, I Lovianova
Revista ESPACIOS, 2019
82019
Самостійна робота студентів при вивченні математичних дисциплін у педагогічному вузі
ІВ Лов’янова, ОВ Віхрова, ВВ Корольський
Рідна школа, С.60-62, 2005
82005
Вивчення дисципліни «Диференціальні рівняння» з використанням вільнопоширюваного програмного забезпечення
ІВ Лов'янова, МВ Попель
72011
Інтерактивне навчання як форма педагогічної взаємодії у системі" учитель-учень"
ІВ Лов'янова
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 111-113, 2003
72003
Minimalism in Designing User Interface of the Online Platform “Higher School Mathematics Teacher”
K Vlasenko, D Kovalenko, O Chumak, I Lovianova, S Volkov
CEUR Workshop Proceedings 2732, 1044-57, 2020
52020
Психолого-педагогические основы обучения старшеклассников математике в условиях профильной школы
ІВ Лов’янова
Проблемы современной науки, 96-108, 2013
52013
Problem-based approach to develop creative thinking in students majoring in mathematics at teacher training universities
K Vlasenko, V Achkan, O Chumak, I Lovianova, T Armash
Horizon Research Publishing (HRPUB), 2020
42020
Challenges and Prospective Directions of Enhancing Teaching Mathematics Theorems in School
N Tarasenkova, I Akulenko, K Hnezdilova, I Lovyanova
Universal Journal of Educational Research, pp.2584-2596, 2019
42019
Про підготовку майбутніх вчителів математики до впровадження нових інформаційних технологій навчання у процес формування умінь учнів
ІВ Лов’янова
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм …, 2010
42010
Віковий та індивідуальний підхід в умовах впровадження НІТН
ІВ Лов’янова, АВ Шамне
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання 8 …, 2005
42005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20