Ірина Лов'янова / Ирина Ловьянова / Iryna Lovianova / Iryna Lovyanova / Лов'янова І.В.
Ірина Лов'янова / Ирина Ловьянова / Iryna Lovianova / Iryna Lovyanova / Лов'янова І.В.
Криворізький державний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників: Методична розробка
ІВ Лов’янова
24*2005
О формировании профессиональной направленности личности старшеклассников в процессе обучения математике в профильной школе
ІВ Лов’янова
Математическое образование: современное состояние и перспективы (к 95-летию …, 2014
13*2014
Професійно спрямоване навчання математики у профільній школі: теоретичний аспект [монографія]
ІВ Лов'янова
102014
Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу
ІВ Лов’янова
дисертація ... канд. пед. наук: спец. 13.00. 09, 2006
102006
Training of Mathematical Disciplines Teachers for Higher Educational Institutions as a Contemporary Problem
O Vlasenko, K., Lovianova, I., Sitak, I., Chumak, O., Kondratyeva
Universal Journal of Educational Research, pp. 1892 – 1900, 2019
92019
Формування професійної компетентності майбутніх вчителів на заняттях із фахових дисциплін
ІВ Лов’янова
Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали …, 2007
9*2007
Самостійна робота студентів при вивченні математичних дисциплін у педагогічному вузі
ІВ Лов’янова, ОВ Віхрова, ВВ Корольський
Рідна школа, С.60-62, 2005
72005
Вивчення дисципліни «Диференціальні рівняння» з використанням вільнопоширюваного програмного забезпечення
ІВ Лов'янова, МВ Попель
62011
Developing informatics competencies of computer sciences students while teaching differential equations.
K Vlasenko, O Chumak, I Sitak, O Chashechnikova, I Lovianova
Revista ESPACIOS, 2019
52019
Інтерактивне навчання як форма педагогічної взаємодії у системі" учитель-учень"
ІВ Лов'янова
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 111-113, 2003
52003
Психолого-педагогічні аспекти впровадження нових інформаційних технологій навчання
ІВ Лов'янова, АВ Шамне
Криворізький державний педагогічний університет, 2005
42005
Система Moodle як засіб підготовки фахівців соціономічних професій
ІВ Лов'янова, ТС Армаш, ДЄ Бобилєв, АВ Краснощок
New computer technology, 194-204, 2018
32018
Сутність і структура інтелектуальних умінь школярів
ІВ Лов’янова
Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць, 127–131, 2003
3*2003
Інноваційні процеси в освіті: характеристика, класифікація, ієрархічні зв'язки
ІВ Лов’янова
Наукові записки, 43–47., 2003
3*2003
Challenges and Prospective Directions of Enhancing Teaching Mathematics Theorems in School
N Tarasenkova, I Akulenko, K Hnezdilova, I Lovyanova
Universal Journal of Educational Research, pp.2584-2596, 2019
22019
Learning Platform as One of the Ways to Improve the Professional Qualification of Mathematical Disciplines Teachers at Higher Technical Educational Institutions
K Vlasenko, I Lovianova, I Sitak, O Chumak, O Kondratyeva
Hands-on Science. Innovative Education in Science and Technology, 164-166, 2019
22019
The formation of foreign language competence of engineering students through CLIL-method.
KV Vlasenko, IV Lovyanova, OO Chumak, IV Sitak, TS Kalashnykova
Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores., 2019
22019
Cloud calculations within the optional course Optimization Problems for 10th-11th graders
ADU Iryna V Lovianova, Dmytro Ye Bobyliev
Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018 …, 2019
22019
Формування соціально-технологічної компетентності фахівців соціономічних професій засобами ІКТ.
ІВ Лов’янова, ТС Армаш, ДЄ Бобилєв, АВ Краснощок
Моделювання складних систем в економіці і освіті : Монографія. Розділ 1.5, 55-66, 2018
22018
Організація навчання математики у старшій профільній школі: монографія
НА Тарасенкова, ІА Акуленко, І Лов'янова, З Сердюк
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20